دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با بهره گیری از بتن مغناطیسی

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 1
فصل اول « کلیات »
1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 3
1-2 دستگاه تولید اب مغناطیسی – 5
1-3 مبانی نظری تولید آب مغناطیسی ————- 6
1-4 اثر دستگاه فراوری مغناطیسی روی خواص اب — 8
1-5 تاثیر آب مغناطیسی بر روی اندازه هیدراسیون سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 9
1-6 علت افزایش واکنش هیدراسیون سیمان در ترکیب با آب مغناطیسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 10
1-7 افزایش مقاومت فشاری و افزایش کارایی خمیر سیمان تهیه شده با آب مغناطیسی —– 13
فصل دوم « آزمایشات انجام گرقته در زمینه بتن مغناطیسی »
2-1 شرکت مغناطیس شرق ( L.L.C ) ————- 13
2-1-1 مقاومت فشاری سنگ سیمان————— 13
2-1-2 مقاومت ملات ماسه سیمان —————- 15
2-1-3 مطالعه خاصیت روانی —– 16
2-1-4 افزایش شتاب واکنش هیدراسیون ———– 16
2-1-5 کاهش وقوع جمع شدگی خشک بتن ——– 16
2-1-6 نفوذپذیری بتن در برابر آب و بخار آب ——– 17
2-1-7 افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی———— 17
2-1-8 دوام بتن در برابر عوامل مخرب موجود در هوا و آب اطرافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 17
2-1-9 افزایش تراکم و دوام بتن در محصولات پیش ساخته و جلوگیری از خوردگی ارماتورهای درون بتن    18
2-1-10 مقاومت در برابر محیط‌های نامناسب——— 19
2-1-11 مقاومت فشاری و کششی بتن ————- 20
2-1-12 افزایش مقاومت کششی بتن————— 21
2-1-13 صرفه جویی در مصرف سیمان و بهره گیری از اب دریا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 21
2-2 تحقیقات و ازمایشات McMahonدر دانشگاهSouthern Queensland ] 5[————- 22
2-2-1 دستگاه مغناطیس کننده آب—————- 22
2-2-2 مواد تشکیل دهنده بتن — 23
2-2-3 آزمایش مقاومت فشاری بتن —————- 23
2-3 آزمایش نان سو و همکاران — 26
2-3-1 تبیین ازمایش نان سو و همکاران ———— 27
2-3-2 آزمایش روانی روی خمیر سیمان ———– 28
2-3-3 بهره گیری از GBFS (slag granulated blast furnace) در بتن مغناطیسی———– 28
2-3-4 تعیین مقاومت فشاری —- 31
2-3-5 ارتباط بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 33
2-3-6 اندازه هیدراسیون——— 34
2-3-7 آزمایش بر روی بتن حاوی خاکستر بادی—— 35
2-3-8 اثر آب مغناطیسی روی نمونه‌های بتن——– 37
فصل سوم « تهیه بتن مغناطیسی و مطالعه خواص بتن مغناطیسی »
3-1-1 دستگاه تولید آب مغناطیسی ————— 39
3-1-2 راه‌های تشخیص مغناطسیسی شدن اب —— 42
3-1-3 ازمایش کشش سطحی —- 43
3-1-4 اندازه گیری PH آب—— 43
3-1-5 مطالعه تغیرات کشش سطحی و PH اب مغناطیسی نسبت به آب معمولی ——— 44
3-2-1 مطالعه زمان گیرش سیمان (هیدراسیون سیمان)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 46
3-2-2 تاثیر زمان چرخش آب در میدان بر مقاومت فشاری سنگ سیمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51
3-2-3 مطالعه مدت جرخش اب د میدان مغناطیسی بر کارایی خمیر سیمان ( اسلامپ)—- 51
3-2-4 مطالعه نسبت اب به سیمان بر مقاومت فشاری سنگ سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 55
3-3-1 مطالعه خواص بتن مغناطیسی ————– 61
3-3-2 مشخصات سنگدانه‌های مصرفی————– 62
3-3-3 طرح اختلاط————- 62
3-3-5 مطالعه مقاومت فشاری و کارایی بتن معمولی و مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 63
3-3-6- مطالعه مقاومت فشاری بتن مغناطیسی همراه با میکروسلیسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 66
فصل چهارم « مطالعه شکل پذیری در بتن مغناطیسی »
4-1-1 مزایای بهره گیری از بتن مغناطیسی ———– 70
4-1-2 تعریف بتن با مقاومت بالا— 71
4-1-3 محدودیتهای آیین نامه‌ای بهره گیری از بتن با مقاومت با مقاومت بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72
4-1-4 ملاحظات سازهای بتنی با مقاومت بالا مانند بتن مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 74
4-2 مطالعه شکل پذیری سازههای بتنی با بتن مغناطیسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78
4-2-1 مطالعه شکل پذیری در بتن —————- 79
4-2-6 شکل پذیری تیرهای بتن مسلح ————- 80
4-2-2 شکل پذیری تیرهای بتن مسلح ————- 81
4-2-3 پارامترهای بلوک تنش فشاری بتن با مقاومت بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 83
4-2-4 اثر محصور کنندگی میلگردهای جانبی——– 83
4-2-5 طرح شکل پذیری مقاطع خمشی دارای بتن با مقاومت بالا بکمک جداول و نمودارهای طرح  85
4-2-7- مطالعه شکل پذیری ستونهای ساخته شده با بتن مغناطیسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 89
فصل پنجم « نتیجه گیری »
منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 96
فهرست جداول
جدول (2-1 ) مقاومت فشاری بتن مغناطیسی و بتن معمولیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 20
جدول (2-2) مقاومت کششی بتن مغناطیسی و بتن معمولی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 21
جدول : (2-3) مواد تشکیل دهنده بتن————– 23
جدول (2-4) مشخصات آب مصرفی آزمایش نان سو وهمکارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 27
جدول (2-5) مشخصات فیزیکی شن و ماسه——— 27
جدول (2-6) تغییرات روانی با افزایش میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28
جدول (2-7) مشخصات شیمیایی و فیزیکی GBFS— 29
جدول (2-8) مواد تشکیل دهنده خمیر سیمان با درصدهای متفاوت GBFS————– 30
جدول (2-9) مواد تشکیل دهنده بتن با درصدهای متفاوت GBFSبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 30
جدول(2-10) جایگزینی سیمان با GBFS در درصد‌های مختلف W/Bبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31
جدول(2-11)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری بتن در میدان مغناطیسی متفاوت واحد (Mpa)     31
جدول (2-12)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد (Mpa)          32
جدول (2-13)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد (Mpa)          32
جدول (2-14) تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد (Mpa)         33
جدول (2-15) ارتباط بین مقاومت فشاری بتن در میدان مغناطیسی متفاوت————— 33
جدول (2-16) اندازه هیدراسیون نمونه‌های بتن با اندازه اب به سیمان (485/ =  ( W/B واحد : %   34
جدول (2-17) اندازه هیدراسیون نمونه‌های بتن با اندازه اب به سیمان (485/ = ( W/B واحد : %    35
جدول (2-18) اندازه هیدراسیون نمونه‌های بتن با اندازه اب به سیمان (485/ =  ( W/B واحد : %   35
جدول (2-19) اندازه هیدراسیون نمونه‌های بتن با اندازه اب به سیمان (485/ = ( W/B واحد : %    35
جدول (2-20) جایگزینی سیمان با خاکستر بادی نسبت آب به سیمان 35/0————– 36
جدول (2-21)  جایگزینی سیمان با خاکستر بادی نسبت آب به سیمان 4/0————– 36
جدول (2-22 ) جایگزینی سیمان با خاکستر بادی نسبت آب به سیمان 485/0———— 36
جدول (2-23) جایگزینی سیمان با خاکستر بادی—– 36
جدول (3-1) : مقادیر کشش سطحی و آب با تغییرات میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 44
جدول (3-2) : مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان تیپ 1 شهرکردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47
جدول (3-3) : زمان گیرش اولیه و ثانویه خمیر سیمان مغناطیسی و خمیر سیمان معمولی– 51
جدول (3-4) : درصد تغییرات و روانی خمیر مغناطیسی سیمان با تغییر در زمان چرخش اب در میدان مغناطیسی   55
جدول (3-4) : تغییر مقادیر مقاومت فشاری سنگ سیمان با تغییر زمان چرخش آب در میدان مغناطیسی    56
جدول (3-5) : مقادیر محاسبه شده براای مقاومت فشاری سنگ سیمان در نسبت‌های مختلف آب به سیمان  59
جدول (3-6) : مشخصات سنگدانه مصرفی در تولید بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 62
جدول (3-7) : طرح اختلاط بتن— 62
جدول (3-8) : مقاومت فشاری و کارایی بتن معمولی و مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 63
جدول (3-9) : طرح اختلاط بتن با عیار مختلف سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 65
جدول (3-10) : مقاومت فشاری بتن 7 روزه و 28 روزه با عیار مختلف سیمان————- 65
جدول (3-11) : طرح اختلاط بتن همراه با میکروسلیسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 66
جدول (3-12) : مقاومت فشاری بتن 7 روزه و 28 روزه مغناطیسی همراه با میکروسلیس—- 67
جدول (4-1) :حد بالایی مقاومت فشاری مشخصه مجاز بتن و ابعاد نمونه‌های استاندارد آزمایشگاهی  73
جدول (4-2) : ضرایب بلوک مستطیلی تنش——— 76
جدول (4-3) : مدول ارتجاعی بتن در آیین نامه‌های مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 77
جدول (4-4) : مدول گسیختگی بتن در آیین نامه‌ها و مراجع مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 78
جدول (4-5) : درصدهای مختلف فولاد برای نسبتهای شکل پذیری گوناگون در حالت محصور نشدگی         85
جدول (4-6) :درصدهای مختلف فولاد برای نسبت‌های شکل پذیری گوناگون در حالت محصور شدگی         87
جدول (4-7) : درصدهای مختلف  برای مقادیر متفاوت 1000  در حالت محصور شدگ— 87
فهرست نمودارها
نمودار (2-1 ) : تغیرات مقاومت فشاری نمونه‌‌های خمیر سیمان نسبت به عمر نمونه‌ها—— 14
نمودار(2-2 ) : تغییرات مقاومت پلاستیک نمونه‌های خمیر سیمان نسبت به زمان ——— 14
نمودار (2-3 ) : مقایسه مقاومت فشاری بتن مغناطیسی و بتن معمولیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 22
نمودار ( 2-4 ) افزایش PH اب با افزایش اندازه چرخش اب در میدان مغناطیسی———- 29
نمودار ( 2-5 ) ارتباط بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 34
نمودار (3-1) : تغییرات کشش سطحی آب بر اساس تغیرات میدان مغناطیسی ———— 45
نمودار (3-2) : تغییرات PH بر اساس تغییر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45
نمودار (3-3) : نمودار گیرش اولیه خمیر سیمان معمولی و مغناطیسی بر اساس مقادیر مختلف W/C          48
نمودار (3-4) : نمودار گیرش ثانویه خمیر سیمان معمولی و مغناطیسی بر اساس مقادیر مختلف W/C         49
نمودار (3-5) : نمودار میله‌ای گیرش اولیه خمیر سیمان معمولی و مغناطیسی بر اساس مقادیر W/C          49
نمودار (3-6) : نمودار میله‌ای گیرش ثانویه خمیر سیمان معمولی و مغناطیسی بر اساس مقادیر W/C         50
نمودار (3-6) : تغییر مقادیر مقاومت فشاری سنگ سیمان با تغییر زمان چرخش آب در میدان مغناطیسی     51
نمودار (3-7) : تغییرات و روانی خمیر مغناطیسی سیمان با تغییر در زمان چرخش اب در میدان مغناطیسی 55
نمودار (3-8) : تاثیر مقدار نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 56
نمودار (3-9) : مقاومت فشاری سنگ سیمان 1 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبت آب به سیمان متفاوت    60
نمودار (3-10) : مقاومت فشاری سنگ سیمان 7 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبت آب به سیمان متفاوت  60
نمودار (3-11) : مقاومت فشاری سنگ سیمان 28 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبت آب به سیمان متفاوت 61
نمودار (3-12) : کارایی بتن معمولی و مغناطیسی با نسبتهای مختلف آب به سیمان——– 63
نمودار (3-13) : مقاومت فشاری بتن 7 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبتهای مختلف آب به سیمان           64
نمودار (3-14) : مقاومت فشاری بتن 28 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبتهای مختلف آب به سیمان         64
نمودار (3-15) : مقاومت فشاری بتن 7 روزه با عیار مختلف سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 65
نمودار (3-16) : مقاومت فشاری بتن 28 روزه با عیار مختلف سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 66
نمودار (3-17) : تغییرات مقاومت فشاری بتن معمولی و مغناطیسی7 روزه ( سیمان همراه با میکرو سیلیس ) با تغییر نسبت آب به مواد چسبنده —————- 67
نمودار (3-17) : : تغییرات مقاومت فشاری بتن معمولی و مغناطیسی28روزه ( سیمان همراه با میکرو سیلیس ) با تغییر نسبت آب به مواد چسبنده—————- 68
نمودار (4-1) : منحنی تنش کرنش بتن با مقاومت‌های فشاری مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 74
نمودار (4-2) :مدل پیشنهادی تنش-کرنش بتن——- 83
نمودار (4-3) : ضریب شکل پذیری و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگی280=    85
نمودار (4-4) : ضریب شکل پذیری و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگی (420= )         86
نمودار (4-5) : نمودار  و کرنش نهایی بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )—- 88
نمودار (4-6) : نمودار  و کرنش نهایی بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )——– 88
نمودار (4-7) : درصد فولاد و ضریب شکل پذیری بتن با مقاومت بالا با محصور شدگی( mpa 280= )        88
نمودار (4-8) : درصد فولاد و ضریب شکل پذیری بتن با مقاومت بالا با محصور شدگی (mpa 420 = )       89
فهرست شکل ها
شکل 1-1 بهره گیری از آهنربای همیشگی و سیم پیچها برای ایجاد میدان مغناطیسی———— 4
شکل 1-2 دستگاه AQUA و طرز کار ان جهت تهیه آب مغناطیسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 5
شکل 1-3: مولکول‌های آب قبل از قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی————— 6
شکل 1-4: مولکول‌های دو قطبی اب که مانند یک اهن ربا اقدام می‌کنندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 7
شکل 1-5: کاهش کشش سطحی مولکول‌های اب در اثر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 7
شکل 1-6 : شکل مولکول‌های آب بعد از قرار گرفتن در میدان مغناطیسی و کاهش زاویه بین مولکولها        8
شکل1-7 : اجتماع مولکول‌های آب معمولی———- 8
شکل 1-8 : کوچکتر شدن اجتماع مولکولها و یون‌های موجود در اب بعد از عبور از میدان مغناطیسی         9
شکل (2-1) : ساختار خمیر سیمان 3 روزه ساخته شده با اب معمولی و مغناطیسی——– 15
شکل (2-2) : ازمایش روانی ) slump test ) برای نمونه‌های تهیه شده از اب معمولی و مغناطیسی   16
شکل (2-3): اندازه دوام نمونه‌های بتن بعد از انجماد و ذوب مداومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 17
شکل (2-4 ) : ساخت و سازهای کرانه دریا به صورت پیش ساخته با عمر 5 سال ———- 18
شکل (2-5 ) : پانل‌های پیش ساخته بتنی ببا عمر 5 سال در شهر مسکو کشور روسیه —— 18
شکل (2-6 ) قطعه پیش ساخته بزرگراه با عمر سه سال Rostov-na-donu در کشور روسیه- 19
شکل (2-7) : بلوک‌های پیش ساخته بزرگراه تحت شرایط تغییر سریع دما (در تابستان بالای 40 درجه سانتیگراد و در زمستان پایینتر از 40- درجه سانتیگراد ) با عمر یک سال در سیبری روسیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 19
شکل (2-8 ) 15 دستگاه KONMAG و چگونگی بهره گیری در بتن ریزی در محل————– 22
شکل (2-9 ) : دستگاه مورد بهره گیری جهت مغناطیس کردن اب شامل 6 جفت اهن ربای همیشگی      22
شکل (2-10 ) نمونه‌‌‌های استوانه ای مغناطیسی سمت چپ و نمونه معمولی سمت راست—- 24
شکل (2-11 ) : اقدام اوری نمونه‌‌های بتن در دما و رطوبت مناسببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 24
شکل (3-1 ) : سیم پیچ و هسته آهنی جهت تولید میدان مغناطیسی برای تولید آب مغناطیسی     39
شکل (3-2 ) : دستگاه تسلا متر جهت اندازه گیری میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 40
شکل (3-3 ) : نمای کلی از دستگاه طراحی شده جهت تولید آب مغناطیسی————– 41
شکل (3-4 ) : قسمت سیم پیچ دستگاه تولید آب مغناطیسی که از مهمترین قسمت‌های دستگاه تولید آب مغناطیسی می‌باشد                       41
شکل (3-5 ) : دستگاه ویکات جهت اندازه گیری زمان گیرش سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47
شکل (3-6 ) : مراحل مختلف اقدام هیدراسیون و گیرایی سیمان بر حسب زمان———— 51
شکل (3-7 ) : میز جریان جهت اندازه گیری کارایی بتن یا خمیر سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 54
شکل (3-8 ) : قطر باز شده خمیر سیمان جهت اندازه گیری کارایی خمیر سیمان———- 54
شکل (4-1 ) : بلوک تنش مستطیلی—————- 75
شکل (4-2 ) : (a انحنای تسلیم   (b انحنای نهایی   (c پارامترهای بلوک تنش——– 81
چکیده
بتن با کارایی بالا (HPC) از نظر روانی و مقاومت فشاری و دوام عملکرد بهترو مناسبتری نسبت به بتونهای معمولی دارند یکی از انواع بتنها با مقاومت بالا بتنهای مغناطیسی می باشد. در این تکنولوژی با القای میدان مغناطیسی به آب ساختار فیزیکی آن را تغییر می‌دهند در نتیجه این تغییرات تعداد مولکولها در یک تجمع مولکولی از13 مولکول، به 5 یا 6 مولکول نقصان یافته و کشش سطحی آب کاهش پیدا می کند با بهره گیری از این آب در تهیه بتن از یک سو افزایش روانی مخلوط بتن و کاهش آب مورد نیاز و از سوی دیگر با تسهیل هیدراسیون سیمان موجب بالا رفتن مقاومت فشاری بتن و دوام بتن می گردد که این افزایش مقاومت فشاری باعث بالا رفتن پایداری و مقاومت سازه در برابر نیروی زلزله می گردد همچنین می‌توان با ثابت نگه داشتن مقاومت فشاری بتن و با بهره گیری از آب مغناطیسیی مصرف سیمان را کاهش داد که این کاهش در مصرف سیمان می‌تواند وزن سازه را کاهش دهد که برای کاستن از نیروی زلزله در سازه بلند بسیار موثر می‌باگردید
1-1 مقدمه
اولین تحقیقات و آزمایشات علمی در مورد کاربرد میدان‌های مغناطیسی در تولید بتن و بلوک‌های بتنی برای ساخت و ساز ابنیه‌‌های نظامی نظیر لنگرگاه‌های و فرودگاه‌های نظامی در سال 1964 در شوروی سابق آغاز گردید
این تحقیقات به تدریج در مورد سایر زمینه‌‌های صنعت ساختمان انجام پیدا نمود و نتایج مثبتی به دست امد ادامه این آزمایشات باعث گردید که دید گاه دانشمندان امریکا و کشور‌های دیگر در مورد بهره گیری از آب مغناطیسی در صنعت بتن تغیر کند
در سال 1993 دولت جماهیر شوروی آیین نامه‌ای تحت عنوان کاربرد میدان مغناطیسی در اقتصاد بین الملل منتشر نمود و صنعت ساختمان روسیه ملزم به بهره گیری از این تکنولوژی جدید در تولید بتن و سیمان گردید
در سال 1998 مقاله‌ای تحت عنوان کاربرد آب القاء شده مغناطیسی در خواص فیزیکی و مکانیکی بتن تازه توسط آبدیس مگالهاس گمز انتشار پیدا نمود در این مقاله، نویسنده به مقایسه بتن تهیه شده با آب معمولی و مغناطیسی پرداخته و در پایان نتیجه گرفت که آب مغناطیسی مقاومت فشاری و کششی بتن را تا 20% افزایش می‌دهد.تحقیقای از این نوع باعث گردید نظرها به سمت تهیه وتولید دستگاها تولید آب مغناطیسی جلب گردد هم اکنون دستگاه‌های مختلفی برای تولید آب مغناطیسی و کاربردهای ان در بتن در کشورهای مختلف جهان تولید می گردد که به مطالعه طرز کار آنها می‌پردازیم
 
تعداد صفحه : 111
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه: محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

دسته‌ها: عمران