«بن‌‌مایه‌های همانندِ اسطوره‌ای در ایران و میان‌رودان»

میان شیوه‌ها و باورهای قصه‌ایِ تمام مردم جهان، همانندی‌هایی به چشم می‌خورد، که بازخوانیِ آن‌ها با نگاهی امروزی و تطبیقی، می‏تواند دستاوردهای افزونی‏ برای قصه‌شناسی و نقدِ ادبی، داشته باشد و گستر? شناخت را نسبت به هر دو حوزه بازتر کند. قصه‌ها، دارای ریشه و بنیادین همانند، هستند؛ که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، با توجه به ویژگی‌هایشان، به شکل‌های گوناگونی فاش می‌گردند. برای قصه‌شناسان و دوست‌دارانِ اساطیر ایرانی، روشن است ‌که اساطیرِ ایرانی، از تلفیق و در‌ تصادف بـا فرهنگ‌های عـیلامی، بین‌النهرینی، آریایی و فرهنگ بومیِ‌ ماوراء‌‌النهر‌ و در? سند و... به وجود آمده است؛ و برای درک صحیحِ این اساطیر، باید شیوه‌ها و باورهای قصه‌ایِ فرهنگ‌های یاد شده را مورد پژوهش قرار داد. بنابراین در پژوهش‌هایی از این دست، باید با بینشی جهانی، به اساطیر، ‌نگریست و نباید به آن، بـه‌ صـورت عنصری‌ مجرد نگاه کرد. به بیانی دیگر، قصه‌هایِ ایرانی را بر اساس‌ِ آن‌چه که پیش از مهاجرت ایرانیان، در این سرزمین، وجود داشته اسـت و نـیز بـا توجه‌ و در‌ قیاس با تمدن و فرهنگِ همسایگانِ فلات ایران، باید مورد بررسی قرار داد. با توجه به این مهم، این پایان‌نامه جهد دارد تا همانندیِ ریشه‌مایه‌هایِ قصه‌ایِ دو فرهنگِ ایران و بین‌النهرین را در سطحی گسترده‌، مورد بررسی قرار دهد؛ و احتمال تأثیرپذیری‌های مستقیم و غیر مستقیم، و مسیر‌های ورود آن تأثیرات را، به قلمروِ اساطیر ایران، بررسی کند. اساطیرِ ایران و قصه‌هایِ سرزمینِ میان‌رودان، و ریشه‌مایه‌های موجود در هر دو فرهنگ، دو تختخوابِ پربار و تأثیرگذار به شمار می‌شیوه، که به دلیل همسایگی، تأثیر‌گذاری‌ها و تأثیرپذیریِ آن‌ها بر یک‌دیگر، غیر قابل انکار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *