«بن‌‌مایه‌های همانندِ اسطوره‌ای در ایران و میان‌رودان»

میان شرع‌ها و باورهای داستان‌ایِ همه مردم عالم، همانندی‌هایی به چشم می‌خورد، که بازخوانیِ آن‌ها با نگاهی نو و تطبیقی، می‏تواند دستاوردهای بیشی‏ برای داستان‌شناسی و نقدِ ادبی، داشته باشد و گستر? شناخت را نسبت به هر دو حوزه بازتر کند. داستان‌ها، دارای ریشه و اساسی همانند، هستند؛ که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، با توجه به ویژگی‌هایشان، به شکل‌های گوناگونی آشکار می‌گردند. برای داستان‌شناسان و دوست‌دارانِ اساطیر ایرانی، روشن است ‌که اساطیرِ ایرانی، از تلفیق و در‌ تلاقی بـا فرهنگ‌های عـیلامی، بین‌النهرینی، آریایی و فرهنگ بومیِ‌ ماوراء‌‌النهر‌ و در? سند و... به وجود آمده است؛ و برای درک صحیحِ این اساطیر، باید شرع‌ها و باورهای داستان‌ایِ فرهنگ‌های یاد شده را مورد پژوهش قرار داد. بنابراین در پژوهش‌هایی از این دست، باید با بینشی دنیایی، به اساطیر، ‌نگریست و نباید به آن، بـه‌ صـورت عنصری‌ مجرد نگاه کرد. به بیانی دیگر، داستان‌هایِ ایرانی را بر اساس‌ِ آن‌چه که پیش از مهاجرت ایرانیان، در این سرزمین، وجود داشته اسـت و نـیز بـا توجه‌ و در‌ قیاس با تمدن و فرهنگِ همسایگانِ فلات ایران، باید مورد بررسی قرار داد. با توجه به این مهم، این پایان‌نامه جدیت دارد تا همانندیِ بن‌مایه‌هایِ داستان‌ایِ دو فرهنگِ ایران و بین‌النهرین را در سطحی گسترده‌، مورد بررسی قرار دهد؛ و احتمال تأثیرپذیری‌های مستقیم و غیر مستقیم، و طریقه‌های ورود آن تأثیرات را، به قلمروِ اساطیر ایران، بررسی کند. اساطیرِ ایران و داستان‌هایِ سرزمینِ میان‌رودان، و بن‌مایه‌های موجود در هر دو فرهنگ، دو رختخوابِ پربار و تأثیرگذار به شمار می‌طریقه، که به دلیل همسایگی، تأثیر‌گذاری‌ها و تأثیرپذیریِ آن‌ها بر یک‌دیگر، غیر قابل انکار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *