نقش استراتژی ژئوپلیتیکی ترکیه در مناسبات منطقه ای از سال 2000 تا 2015 (مطالعه موردی ایران)

ترکیه ازنظر ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین همسایه های ایران است که با ثبات ترین طول مرز مشترک ایران نیز با این کشور رقم خورده است . همسایگی دو کشورایران و ترکیه مدل منحصر به فردی از یک منطقه ژئوپلیتیک را تاسیس می دهند . به لحاظ ژئوپلیتیکی مسیر ایران و ترکیه طبیعی ترین اسلوب ارتباطی است که می تواند با کمترین هزینه اسلوب ارتباطی، تجاری و حمل و نقل بین آسیا و اروپارا با سایر نقاط عالم برقرار یا آن را تسهیل نماید . سیاست خارجی ترکیه عمدتاً بر اساس استراتژی هایی که مبانی ژئوپلیتیکی دارند ، شکل می گیرند و ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای همسایه ترکیه و بازیگران طبیعی منطقه همواره مکان مهمی در سیاست خارجی ترکیه دارد.
هدف این پژوهش پژوهش نقش مولفه ها و ژنوم های جغرافیای سیاسی در تاثیر گذاری منطقه ای ترکیه و تاثیر مولفه های ژئوپلیتیکی بر سیاستگزاری کشور ترکیه در رابطه با ایران می باشد و با کاربرد از سنت اسنادی و کاربرد از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به این رهنمون گشته که نتیجه منطقی رفتار تازه سیاست خارجی ترکیه در منطقه بر بن منطق ژئوپلیتیک نتیجه ای جز فشار یک شکست تاریخی برای ترکیه نخواهد بود که عواقب امنیتی جدی برای آتیه این کشور حتی در ابعاد جغرافیای سیاسی خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *