بررسی اخبار فارسی سه رادیوی آمریکا، بی‌بی‌سی، آلمان در ارتباط با مسائل ایران بویژه جنگ ایران و عراق

صدای آمریکا، بی‌بی‌سی و صدای آلمان، در سیاستهای خبری خود در مقابله با انقلاب اسلامی و حرکتهای ضد استعماری آن هدفهای خاصی را دنبال می‌کنند. اگر چه در مجموع اختلافات ناچیزی در هدفهای این سه رادیو به چشم می‌خورد ولی در بسیاری زمینه‌ها مشابهت گسترده‌ای بین این اهداف وجود دارد. هر سه رادیو هدف سیاستهای خارجی خود را بر سه مقوله "تحمیق در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی"، "کجی علایق سیاسی" و "تشخص‌سازی" استوار کرده‌اند. علیرغم شریک شدن نظر و وحدت عمل، کلا اختلافهایی نیز در میان سیاستهای خبری صدای آمریکا، بی‌بی‌سی و رادیو آلمان بچشم می‌خورد که این امر ناشی از شیوه‌های ویژه‌ای است که هر یک از این سه رادیو برای نیل به هدفها تعقیب می‌کنند. صدای آمریکا به دلیل امکانات گسترده خویش می‌کوشد از شیوه "حواس‌پرت‌کنی" سود مد این شیوه بر ایجاد تشتیت آراء در عقاید مردم، از شیوه پخش اخبار و مطالب متعدد و متنوع انحرافی استوار است . زیرا از شیوه این شیوه می‌تواند بخشی از مردم یک کشور را در مقابل شعبه دیگری از آن قرار دهد و با خارج کردن و خنثی کردن شعبه وسیعی از نیروی مردمی مدافع انقلاب و با کاربرد از عوامل دست‌آموز خودآفرین ضربه را فرود آورد. رادیو بی‌بی‌سی از شیوه "انتقال" سود می‌جوید که محتوای آن ایجاد بدبینی نسبت به جمیع دستگاه حکومت و ریشه‌کن ساختن آن است تا از این شیوه مردم آماده تغییرات دلخواه قدرت جویی شوند. رادیو آلمان از طرز "شفابخشی روانشناسانه" بیمار سود می‌جوید. این شیوه که در آن هدف زدودن جنبه‌های مثبت حکومت و تهی‌ساختن محتوای انقلابی دنبال می‌شود، ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی آلمان است که به اندازه انگلستان است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *