میزان استفاده و بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطبوعات (داخلی) و عوامل موثر بر آن

دانشجویان امت آموزشی فنی و مهندسی بیشتر از سایر گروههای آموزشی به مطالعه دفاتر می‌پردازند و در مرحله عبد علوم انسانی و در مرحله سوم علوم جذر دانشجویائیکه در خانواده‌های با سطح فرهنگ بالاتر پرورش یافته‌اند نیز بیشتر به مطالعه دفاتر می‌پردازند منشا شهری یا روستایی داشتن دانشجویان در مطالعه آنان تاثیری نداشته. دانشجویان متاهل علاوه از دانشجویان مجرد به مطالعه دفاتر اهمیت می‌دهند. 20 درصد دانشجویان اظهار داشته‌اند که به ندرت اتصال می‌افتد که به مطالعه روزنامه بپردازند و در رابطه با مطالعه مجلات - 45 درصد دانشجویان این اظهارنظر را نموده‌اند. عوامل عمده عدم مطالعه دانشجویان عبارتند از: -1 گران بودن -2 مشکلات درسی -3 عدم ایمان -4 کم محتوا بودن -5 مشغله زندگی -6 تنبلی، بی‌حوصلگی و بی‌علاقگی -7 عدم دسترسی روزنامه‌های مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از: خراسان - قدس - همشهری - معلومات - کیهان - ایران - جمهوری اسلامی - رسالت - سلام - ابرار - توس - مجلات علمی فرهنگی و ورزشی بیشترین خواننده و مجله دانشمند کمترین خواننده را داشته. 62 درصد دانشجویان در هیچ یک از تشکلهای سیاسی دانشگاه حضور و فعالیت نداشته و عامل عمده این بی‌تفاوتی فقدان نهر سالم و مساعد در محیط دانشگاه می‌باشد. همچنین عامل اقتصادی و عدم پویایی نظام آموزشی از عوامل عمده دیگر آن محسوب می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *