میزان استفاده و بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطبوعات (داخلی) و عوامل موثر بر آن

دانشجویان پیرو آموزشی فنی و مهندسی بیشتر از سایر گروههای آموزشی به مطالعه دفاتر می‌پردازند و در مرحله عبد علوم انسانی و در مرحله سوم علوم پایه دانشجویائیکه در خانواده‌های با سطح فرهنگ بالاتر تعلیم یافته‌اند نیز بیشتر به مطالعه دفاتر می‌پردازند منشا شهری یا روستایی داشتن دانشجویان در مطالعه آنان تاثیری نداشته. دانشجویان متاهل علاوه از دانشجویان مجرد به مطالعه دفاتر اهمیت می‌دهند. 20 درصد دانشجویان اظهار داشته‌اند که به ندرت اتحاد می‌افتد که به مطالعه روزنامه بپردازند و در رابطه با مطالعه مجلات - 45 درصد دانشجویان این اظهارنظر را نموده‌اند. عوامل عمده عدم مطالعه دانشجویان عبارتند از: -1 گران بودن -2 مشکلات درسی -3 عدم اعتماد -4 کم محتوا بودن -5 مشغله زندگی -6 تنبلی، بی‌حوصلگی و بی‌علاقگی -7 عدم دسترسی روزنامه‌های مورد مطالعه به نظم عبارتند از: خراسان - قدس - همشهری - اطلاعات - کیهان - ایران - جمهوری اسلامی - رسالت - سلام - ابرار - توس - مجلات علمی فرهنگی و ورزشی بیشترین خواننده و مجله دانشمند کمترین خواننده را داشته. 62 درصد دانشجویان در هیچ یک از تشکلهای سیاسی دانشگاه ظهور و فعالیت نداشته و عامل عمده این بی‌تفاوتی فقدان جویبار سالم و مساعد در محیط دانشگاه می‌باشد. همچنین عامل اقتصادی و عدم پویایی نظام آموزشی از عوامل عمده دیگر آن محسوب می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *