عمران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی

دانشگاه قم دانشکده­ی فنی و مهندسی پایان نامه­ ی دوره ­ی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی عنوان: مطالعه آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیخانی استاد مشاور: جناب آقای دکتر رستمی بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن­های حاوی الیاف پلی­ پروپیلن

دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران عنوان: مطالعه تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن­های حاوی الیاف پلی­پروپیلن استاد راهنما: دکتر یعقوب محمدی استاد مشاور: مهندس طاهر باهر طالاری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری

پژوهش نظری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی  ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری سنترپیوت با رهیافت اتوماسیون سیستم آبیاری   استاد راهنما: دکتر مهدی ذاکری‌نیا برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)تکه بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

پایان نامه ارشد : ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روشهای تعادل حدی و عددی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد زنجان  دانشگاه فنی و مهندسی گروه خاک و پی  پایان نامه کارشناسی ارشد  گرایش : عمران – خاک و پی  عنوان : ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روشهای تعادل حدی و عددی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه : بررسی گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران   پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: عمران – سازه     عنوان: مطالعه گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF   استاد راهنما: دکتر مرتضی نقی پور استاد مشاور: دکتر مرتضی اسکندری قادی تابستان 1393 بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل NLEAP در گیاه نیشکر

دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آب پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش  آبیاری و زهکشی عنوان: مطالعه اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با بهره گیری از مدل NLEAP در گیاه نیشکر  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گرددتکه هایی بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل