عمران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

واحد تهران مرکزی دانشکده فنی مهندسی عمران ، گروه سازه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش :  مهندسی عمران ـ سازه عنوان : مطالعه رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) استاد راهنما: دکترمحمد صادق روحانی منش استاد مشاور: دکتر منجمی نژاد بیشتر بخوانید...

توسط user10، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد : ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش راه و ترابری   عنوان : ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری   استاد راهنما : دکتر سعید منجم    مهر 1390 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می بیشتر بخوانید...

توسط user10، قبل