دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تهیه کود کمپوست ترکیبی لجن و زباله

0 Comments

دانشگاه مازندران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران- محیط زیست

موضوع:

مطالعه تهیه کود کمپوست ترکیبی لجن و زباله

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امینی راد

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر تکدستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
زباله‌ها مانند آلاینده‌های محیط زیست می‌باشند که معضلات عدیده‌ای مانند انتشار آلودگی در آب ، هوا و خاک و انتقال به بشر و دام را بطور مستقیم یا غیرمستقیم از خود برجای می‌نهند. امروزه با گسترش روزافزون جوامع شهری و صنعتی، شاهد گسترده‌تر شدن اندازه این آلاینده‌ها می‌باشیم.
از سوی دیگرتصفیه خانه فاضلاب شهری از نوع هوازی مقادیر قابل توجه ای لجن مازاد تولید می نماید که چنانچه این مقادیر رو به افزایش به نحو مناسبی مدیریت نشوند معضلات زیست محیطی در آب و خاک و هوا و احتمال بروز بیماریها را برای جوامع شهری در بر دارد. با در نظر داشتن اهمیت دو موضوع مطرح شده یعنی زباله شهری و لجن می توان با ترکیب کردن این دو طی فرایندی، کود ترکیبی (co-composting) بدست آورد که مشکل زباله شهری و تصفیه خانه را حل کند و در نهایت کود تولیدی برای مصارف کشاورزی و …. به کار گرفته گردد. در پژوهش حاضر با هدف مطالعه فاکتورهای مؤثر در تولید کمپوست ترکیبی از قبیل نرخ هوادهی، اندازه ذرات، درصد رطوبت، فلزات سنگین و … در دو پایلوتی از جنس pelexiglass  به ارتفاع 1 متر و قطر 20 سانتیمتر انجام گردید. در هر مرحله از ترکیب 1:1:3 زباله به لجن به خرده چوب  (جهت ایجاد تخلخل مناسب) بهره گیری گردید. در مرحله اول که در فصل زمستان راه اندازی گردید اندازه ذرات کمتر از mm 10، درصد رطوبت اولیه 78 درصد، توده بدون زیر و رو شدن و نرخ هوادهی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله دوم که در فصل تابستان راه اندازی گردید نرخ  هوادهی 3 برابر ، رطوبت10درصد نسبت به مرحله اول کاهش و اندازه ذرات تا 4 برابر مرحله اول افزایش پیدا نمود. با در نظر داشتن اندازه تجزیه بالا اقدام زیر و رو کردن مواد هر 6-4 روز یکبار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که زمان بعمل آوری کمپوست در شرایط تابستان چهار روز کمتر از مرحله اول و نرخ کاهش  نیز سریعتر از مرحله اول ثبت گردید و از طرفی ترکیب زباله با لجن فاضلاب به نسبت 1:3 شرایط مناسبی جهت فرایند کمپوست می باشد.
با افزایش ابعاد ذرات، فرایند هوادهی به کمپوست افزایش و در نهایت زمان بلوغ رسیدن کمپوست به 5/12 درصد افزایش پیدا نمود. با در نظر داشتن افزایش دما در مرحله دوم از احتمال متعفن شدن یا بی هوازی شدن کمپوست با افزایش نرخ هوادهی جلوگیری گردید.
نتایج لجن نشان داد که اندازه مواد آلی در مراحل اول و دوم به ترتیب 30 و 25 درصد کاهش پیدا نمود و اندازه فلزات سنگین در کمپوست ترکیبی نشان داد که محصول تولیدی در حد استاندارد قرار دارد.
فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات
امروزه در دور افتاده ترین مناطق دنیا شاهد پیشرفت روز افزون ملل مختلف در کلیه زمینه ها، بالاخص اقتصادی می‌باشیم. در هیچ دوره ای جهان چنین دگرگونی سریعی را بر خود ندیده می باشد. از مشخصه های این نظام جدید، تولید بیش از پیش که نتیجه آن مصرف گسترده می باشد، می باشد. این مصرف نتیجه ای غیر از تولید انبوه مواد ناخواسته یا به عبارت ساده تر، زباله در پی نخواهد داشت. زباله در جوامع شهر نشین، علی الخصوص شهرهای بزرگ که بافت جمعیتی آنها به صورت متمرکز می باشد، به عنوان یک محصول ناخواسته و منفور که در اسرع وقت بایستی آن را از محیط زندگی شخصی دور نمود، تعریف می گردد.
امروزه پس از تجارب و آزمایش های طولانی مشخص شده می باشد که ارزشمندترین و مؤثرترین کودها و تقویت کننده ها از بشر بدست می آید. چینی ها قبل از ما این اصل را رعایت می کردند و مدفوعات انسانی را به زمین هایشان بازگشت می دادند[33]. واقعیت اینست که بحرانهای زیست محیطی با وارد کردن خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر به انسانها هشدار می دهند که دیگر توان خود پالایی از تن خسته طبیعت بدر آمده می باشد. با این باور مدتهاست که کشورهای پیشرفته به مقصود حفاظت از محیط زیست، عملیات تصفیه مواد زائد نظیر فاضلابها را قبل از دفع اجباری نموده اند[32].
تصفیه فاضلابها همواره با تولید دو بخش مجزای پساب و لجن همراه می باشد، از این میان پسابها غالباً کیفیتی مطلوب جهت دفع به محیط دارند در حالیکه لجنها بدلیل آلودگی بسیار زیاد نیاز به تصفیه و تثبیت بیشتر دارند. در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری، تأسیسات تصفیه و تثبیت لجن به مراتب حساستر، تخصصی تر و پر هزینه تر از سایر واحدها می باشند، چنانچه به عنوان مثال حدود 30 درصد از کل هزینه احداث تصفیه خانه گرگان به واحد تثبیت لجن اختصاص پیدا نمود. بر این اساس بایستی توجهات خاصی بر بهینه سازی فنی و اقتصادی روشهای تصفیه و تثبیت لجن معطوف گردد[32].
در کشورهای پیشرفته چندین سال می باشد که تحقیقات جهت انتخاب الگوی بهینه تصفیه و تثبیت لجن شروع شده می باشد. اینکار بایستی در کشور ما نیز همگام با گسترش صن
عت فاضلاب، مورد عنایت مسئولین و متخصصین قرار گیرد. با در نظر داشتن اهمیت دو موضوع مطرح شده یعنی زباله شهری و لجن می توان با ترکیب کردن این دو طی فرایند، کود ترکیبی (co-composting) بدست آورد که مشکل زباله شهری و تصفیه خانه را حل کند.

2-1- ضرورت انجام پژوهش
یکی از روشهای مؤثر در خنثی کردن اثرات نامطلوب زباله ها و لجن، تبدیل آنها به کود کمپوست و بهره گیری مجدد از آنها به عنوان کودآلی (گیاهی) در کشاورزی می باشد. در بیشتر کشورهای جهان، اقتصادی بودن این روش نسبت به سایر روش ها به اثبات رسیده می باشد، بخصوص در مناطق کشاورزی و اطراف شهرهای کوچک (به طرق غیر صنعتی)، که حتی پایین بودن هزینه حمل و نقل، فراوانی مواد آلی و نیروی انسانی ارزان، می تواند بسیار اقتصادی باشد[10].
البته ذکر این مطلب ضروری می باشد که کمپوست ترکیبی بایستی کاملاً در شرایط مناسب و بهداشتی تهیه و مصرف گردد، زیرا زباله یک ترکیب نامتجانس می باشد و کلیه اجزاء تشکیل دهنده آن قابلیت کمپوست شدن را ندارند و از طرفی بعضی از مواد متشکله زباله چنانچه با خاک مخلوط شوند، موجب نزول کیفیت آن می گردد و تعدادی از آنها موجب آلودگی خاک شده، از طریق جذب در گیاهان به انسانها و حیوانات انتقال می یابد که این خود موجب زیان های جبران ناپذیری می گردد و همچنین لجن دارای مقدار زیادی فلزات سنگین می باشد که خود موجب نزول کیفیت لجن می گردد[10].
3-1- اهداف پژوهش
کمپوست ترکیبی فرآیندی می باشد که خواه ناخواه با در نظر داشتن معضلات عدیده ناشی از دفع نامناسب زباله‌های شهری ومشکلات لجن در تصفیه خانه ها در آینده ای نزدیک رشد و توسعه خواهد پیدا نمود. کمپوست فرآیندی سهل و ممتنع می باشد. ساده به آن جهت که نیاز به دستگاهها و تجهیزات پیچیده الکترونیکی و مکانیکی ندارد و با کمترین امکانات در تمامی مناطق با اقلیم های متفاوت و با هر ظرفیتی قابل اجرا می باشد و ممتنع به آن خاطر که فرآیند یک فرآیند بیولوژیکی می باشد. یعنی با موجودات زنده بایستی سروکار داشت و شرایط مناسب را برای تغذیه و رشد آنها می بایستی تأمین نمود. از این رو شناخت فاکتورها و عوامل موثر بر حیات، تغذیه ورشد این موجودات بسیار اساسی و مهم می باشد و کوچکترین بی اطلاعی از این امر موجب تولید محصولات ناخواسته در فرآیند کمپوست ترکیبی خواهد گردید که موضوع اصلی ما در این رساله می باشد.
4-1- فرضیات پژوهش
1) تأثیر اندازه هوادهی بر عملکرد کمپوست ترکیبی
2) تأثیر اندازه ذرات بر عملکرد کمپوست ترکیبی
3) تأثیر اقدام زیر و رو کردن بر عملکرد کمپوست ترکیبی
4) تأثیر فصول تابستان و زمستان بر عملکرد کمپوست ترکیبی
فصل دوم: ادبیات موضوع
1-2- شناخت کمپوست ترکیبی
یکی از روشهای مؤثر در خنثی کردن اثرات نامطلوب زباله ها و لجن، تبدیل آنها به کود کمپوست و بهره گیری مجدّد از آنها به عنوان کودآلی (گیاهی) در کشاورزی می باشد. در بیشتر کشورهای جهان، اقتصادی بودن این روش نسبت به سایر روش ها به اثبات رسیده می باشد، بخصوص در مناطق کشاورزی و اطراف شهرهای کوچک (به طرق غیر صنعتی)، که حتی پایین بودن هزینه حمل و نقل، فراوانی مواد آلی و نیروی انسانی ارزان، می تواند بسیار اقتصادی باشد]10[.
البته ذکر این مطلب ضروری می باشد که کمپوست ترکیبی بایستی کاملاً در شرایط مناسب و بهداشتی تهیه و مصرف گردد، زیرا زباله یک ترکیب نامتجانس می باشد و کلیه اجزاء تشکیل دهنده آن قابلیت کمپوست شدن را ندارند و از طرفی بعضی از مواد متشکله زباله چنانچه با خاک مخلوط شوند، موجب نزول کیفیت آن می گردد و تعدادی از آنها موجب آلودگی خاک شده، از طریق جذب در گیاهان به انسانها و حیوانات انتقال می یابد که این خود موجب زیان های جبران ناپذیری می گردد و همچنین لجن دارای مقدار زیادی فلزات سنگین می باشد که خود موجب نزول کیفیت لجن می گردد]10.[
از این رو قبل از وارد شدن به بحث اصلی یعنی تبدیل زباله و لجن به کودآلی، شناخت منابع گوناگون تولید کننده زباله و ترکیبات آن ضرورت پیدا می کند.
تعداد صفحه : 65
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com