دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسی رسوب در مخازن سدهای انحرافی

103 Comments

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی عمران – سازه هیدرولیکی

عنوان :
مطالعه رسوب در مخازن سدهای انحرافی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
همانطور که می دانیم رسوبگذاری در مخازن پدیده ایست اجتناب ناپذیر که بسته به مقدار تولید
رسوب در حوضه و چگونگی پخش آن موجب کاهش عمر مفید سدها و تاسیسات وابسته به آن می گردد.
در نتیجه تخمین رسوبات وارده چه در مخزن و چه در رودخانه امری ضـروری اسـت . از طرفـی مـدیریت
بهره برداری از سد و همچنین روشهای تخلیه رسوب و وجود سازه های تخلیه مناسب بعد از جمع شـدن
رسوبات تأثیر مهمی را در کمتر شدن رسوبات ورودی به مخزن سد اعمال می کنند .
مقدمه :
 موضــوع رســوبگذاری از مهمتــرین موضــوعات قابــل بحــث و مطــرح در بررســی مخــازن ســدها
می باشد که دقیقا در طراحی هر پروژه آبی بایستی از نظر رعایـت نکـات ایمنـی در تمـامی بـر آوردهـا و
محاسبات دخیل داده گردد که اگر متناسب با شرایط منطقه در نظر گرفته گردد آنچنان خسارت نـامطلوب
نخواهد داشت در غیر اینصورت چه بسا معضلاتش در زمان بهره برداری پروژه آبی به ارمغان می آورد کـه
قابل جبران نمی باشد. بعنوان مثال در مورد محاسبه عمر مفید سد دچار مشکل خواهیم شـد کـه نهایتـاً
ازصرفه اقتصادی پروژه خواهد کاست. پس پدیده رسوب و شناخت عوامل و مشخصه های آن در طراحـی
دقیقاً بایستی ملاک اقدام قرار گیرد.
مقدمه
 تمام رسوباتی که بوسیله آب و باد حمل می گردند و نیز تمام رسوبات موجـود در دشـتها در
اثر پدیده هوازدگی سنگها و صخره ها به وجودآمده اند . هوازدگی عملـی اسـت کـه طـی آن سـنگها ،
سخت شکسته و فرسوده می شوند . اندازه ، ترکیب معدنی ، چگـالی و فـاکتور هـای دیگـری چـون
بافت رسوبات ، به طبیعت سنگ اصلی بستگی دارد .
 فرایند هوازدگی به سه بخش هوازدگی شیمیایی ، مکانیکی و ارگانیکی تقسیم می گردد .
 عوامل موثر در هوازدگی شیمیایی عبارتند از : اکسیژن ، دی اکسید کربن و بخـار آب کـه در
هوا موجود می باشد . در حالتهای خاص اسید کربنیک نیز روی سنگهای گرانیت ، آبیـت ، بیوتیـت و
… مؤثرمی باشد .
 عوامل مکانیکی نیز سنگهای اصلی را به قطعات کوچکتر تبدیل می کنند که شامل یخ زدگی
آب ، انبساط ناشی از تغییرات شیمیایی و انبساط و انقبـاض حاصـل از تغییـرات ناگهـانی حـرارت در
طول شبانه روز می باشد.
 عوامل هوازدگی ارگانیکی شـامل میکـرو ارگانیزمهـای خـاک و ریـشه و تنـه هـای درختـان
می باشد که سبب خرد کردن سنگها می گردد.
 وقتی سنگی متلاشی گردید ، مواد بوسیله رودخانه ، باد و یا یخچالها از نقطـه ای بـه نقطـه
دیگر حمل و انباشته می گردد . موادی که بوسیله رود خانه ها حمل و انباشته می گردد مواد آبرفتـی
و موادی که به وسیله باد جابجا و انباشته می گردد لس و چنانچه به وسیله یخچالها منتقل و انباشته
گردد رسوبات یخچالی نامیده می شوند .
 مواد آبرفتی حمل شده بستگی به اندازه ذرات ، دبی جریان ، شیب کف و خـصوصیات حـوزه
آبریز دارد . وقتی که دبی جریان و یا شیب رودخانه کم گردد ، رودخانه قادر به حمل موادی کـه قـبلا
برداشته می باشد نمی باشد و در نتیجه مواد اضافی ته نشین و در بستر رودخانه انباشته و باعـث ایجـاد
تغییراتی در بستر رود مانند تشکیل و ایجاد مناطق سیل گیر ، دلتا و جزایر و … می شوند .
2-1- خصوصیات یک ذره رسوب منفرد
 جهت مطالعه مسائل مربوط به حرکت رسوب علاوه بر مطالعه خواص کلی رسوب لازم اسـت
خصوصیات هر ذره به گونه مجزا نیز مورد مطالعه قرار گیرد . خواصی از ذره عبارتند از : اندازه ، شـکل
جرم مخصوص ، وزن مخصوص ، زاویه ایستایی و سرعت سقوط ذره .
تعداد صفحه :100

قیمت: 14700 تومان

***

—-

103 thoughts on “دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسی رسوب در مخازن سدهای انحرافی”

 1. بازتاب: Google
 2. بازتاب: Google
 3. بازتاب: Amber
 4. بازتاب: film
 5. بازتاب: adam and eve
 6. بازتاب: Wet Rabbit
 7. بازتاب: teksti pesenok
 8. بازتاب: best male sex toy
 9. بازتاب: sex toy
 10. بازتاب: Rabbit Sex Toy
 11. بازتاب: give jewellery
 12. بازتاب: your gym workout
 13. بازتاب: sex harness and strap on
 14. بازتاب: betting tips
 15. بازتاب: vibrating panties
 16. بازتاب: rabbit vibrator
 17. بازتاب: free milf porn online
 18. بازتاب: 13 avgusta 3979
 19. بازتاب: سرور مجازی
 20. بازتاب: rabbit sex toy
 21. بازتاب: DraftKings NFL
 22. بازتاب: lasting longer in bed
 23. بازتاب: Tire Pressure
 24. بازتاب: friv
 25. بازتاب: forumy seksa
 26. بازتاب: USB gadgets
 27. بازتاب: Painting Brisbane
 28. بازتاب: Tens unit
 29. بازتاب: Daily Fantasy Sports
 30. بازتاب: Take my online class
 31. بازتاب: trah_net_621 ebalka
 32. بازتاب: College Football
 33. بازتاب: سیستم cctv
 34. بازتاب: خرید طلا
 35. بازتاب: کولر سوله
 36. بازتاب: College Football
 37. بازتاب: waterproof vibrator
 38. بازتاب: rabbit vibro
 39. بازتاب: DraftKings NBA
 40. بازتاب: quizhow
 41. بازتاب: سكس
 42. بازتاب: home inspections puna
 43. بازتاب: best inspection company
 44. بازتاب: Live sex
 45. بازتاب: best portable vaporizer
 46. بازتاب: kakoy segodnya den nedeli
 47. بازتاب: anal plug kit
 48. بازتاب: mensajes de buenos dias
 49. بازتاب: Monay conveter
 50. بازتاب: Live sexy cams
 51. بازتاب: Trending hip hop
 52. بازتاب: Sex live
 53. بازتاب: hawaii professional inspections
 54. بازتاب: Livesexgirls
 55. بازتاب: Freexxx
 56. بازتاب: Porno videos
 57. بازتاب: Hot babe
 58. بازتاب: Tranny cams
 59. بازتاب: Iphone deal
 60. بازتاب: Cheap iphone cases
 61. بازتاب: lelo sex
 62. بازتاب: Cases for iphone X
 63. بازتاب: Wireless Headphone
 64. بازتاب: free scorpio horoscope
 65. بازتاب: سكس
 66. بازتاب: text messaging
 67. بازتاب: best thing about sex
 68. بازتاب: fingervibrator
 69. بازتاب: adam and eve strap on
 70. بازتاب: best vibraters
 71. بازتاب: the wand sex toy
 72. بازتاب: IPhone bulk
 73. بازتاب: butt plugs
 74. بازتاب: سكس
 75. بازتاب: MILF
 76. بازتاب: 2018 NFL Schedule
 77. بازتاب: see through thong
 78. بازتاب: Dr Kassabian
 79. بازتاب: no fee apartments nyc
 80. بازتاب: criminal lawyer
 81. بازتاب: USED CAR DEALERSHIP
 82. بازتاب: chinese summer camp
 83. بازتاب: facebook
 84. بازتاب: today holidays
 85. بازتاب: best ben wa balls
 86. بازتاب: lesbian sex

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *