عمران

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی

دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
عمران- راه و ترابری
عنوان :
مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
 در حال حاضر طراحی روسازی اتعطاف پذیر بطور کلی بر مبنای خواص استاتیکی مانند نسبت باربری
کالیفرنیا و اندازه توانایی تکیگاهی خاک انجام می گیرد. این خواص بیانگر پاسخ واقعی لایه های روسازی تحت
بار ترافیکی نمی باشد.
بطور کلی سیستم مدیریت روسازی فرودگاهی ،نیازهای دقیق و سریع و موثر وبا ارزش را برای تکنیک های
آزمایشات روسازی برای ذخیره سازی حالات و خواص سازه ای روسازی آسفالتی را انجام می دهد.این تکنیک
ها شامل آزمایشات غیر مخرب برای تغییرشکل ،رادار نفوذ دز زمین و تحلیل طیفی امواج سطحی می باشند.
هدف از این سمینار ارائه تکنیک های معمول مورد بهره گیری در پهنه آزمایشات غیر مخرب و کاربرد آنها در
آزمایشات روسازی می باشد.
تجهزات تغییر شکل غیر مخرب بوسیله به کار بردن نیرو روی سطح روسازی و اندازه گیری نتایج تغییر شکلهای
سطح روسازی که به وسیله مبدل های سرعت سنجی ویا ژئوفون اندازه گیری می شوند کار می کنند. نتایج
بدست آمده از این آزمایشات غیر مخرب بهره گیری می گردد در بر آورد شرایط روسازی آسفالتی و بتنی.

مقدمه
در این پژوهش پس از مطالعه نرم افزار ها ومدل های پیش بینی در مدیریت روسازی فرودگاهها به مطالعه جامع
پیرامن ارتباط سیستم GIS با مدیریت روسازی فرودگاهها در سطح شبکه می پردازد . در فصل آخر نیز تحلیل
های اقتصادی مربوطه مطالعه شده و فواید تعیین اولویت ها و زمان بهینه برای تعمیرات از طریق پیش بینی
وضعیت روسازی فرودگاهی برای آینده، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
     خط مشی سیستم تعمیر و نگهداری عبارت می باشد از تعریف و مشخص کردن تمام انواع خرابیهای ممکن و
حالتهای مختلف شدت خرابیهایی که ممکن می باشد در طول دوره زمانی اعمال روشهای تعمیر و نگهداری
برای حل معضلات روسازی ایجاد گردد .وقوع یک سری خرابیها در یک محدوده مشخص از روسازی امری
معقول می باشد. در این شرایط، تمام استراتژیهای تعمیر و نگهداری بایستی دقیقاً تحلیل شوند تا مشخص گردد که
کدام یک از روشهای تعمیر و نگهداری برای رفع نواقص روسازیها از بازدهی بیشتری برخوردار بودهاند. اگر
برنامه زمانبندی شده عظیمی برای تعمیر روسازی (مانند اجرای یک لایه رویه برای تحمل تنشهای سازهای) یا
بازسازی آن برای یک بخش از روسازی تدوین شده باشد، تأثیر به تعویق انداختن انجام عملیات تعمیر روی
بخشهای متفاوت قابل ملاحظه خواهد بود.
 یکی از مطالعاتی که در آزمایشات روسازیهای فرودگاهی انجام می گردد جستجوی راههایی برای اندازه
گیری و ارزیابی خرابی های روسازی ها می باشد. آغاز ارزیابی وضعیت روسازی ها توسط بهره گیری کنندگان از
روسازیهای فرودگاهی و همچنین اندازه گیری اندازه و شدت خرابی ها با بهره گیری از روشها و وسایل مخصوص و
سپس مرتبط کردن نتایج حاصل از این دو روش ارزیابی به یکدیگر می باشد.
تعداد صفحه :404
قیمت: 14700 تومان


***

—-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *