دانلود پیشنهادنامه پایان نامه دکتری : بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه

0 Comments

مدیریت کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:  دکترسید محمود کاشفی پور

 مرتبه علمی : دانشیار                                   گروه : سازه های آبی            دانشکده: مهندسی علوم آب

گرایش تحصیلی: سازههای آبی

مقطع تحصیلی:      دکتری         کارشناسی ارشد

عنوان پیشنهادی پایان‌نامه :

مطالعه تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه

ماهیت پایان نامه :           نظری                 عملی                 کاربردی–عملی           کاربردی–نظری 

گروه: گروه سازه ‌های آبی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاریخ   26/3/1389 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
تعریف مسأله، فرضیه‌ها و اهداف
یکی از بالاترین خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه،  پدیده فرسایش سواحل می باشد. یکی از وظایف دولتها کاهش اثرات بلایای طبیعی بوده می باشد . همین امر به روشنی لزوم یافتن راه حل اصولی برای کنترل و پیشگیری وکاهش خسارت ناشی از آنها را به اثبات می رساند.
مکانیزم رودخانه­ها به گونه­ای می باشد که مقطع یک رودخانه به مرور زمان دچار تغییرات شدید می­گردد. این تغییرات بویژه در قوس رودخانه­ها مشهودتر می باشد. فرآیندهای فرسایش ساحل به گونه مستقیم به مهاجرت جانبی آبراهه­های آبرفتی مربوط می­گردد. اندرکنش نیروهای فعال حاصل از جریان آب و نیروهای مقاوم به جریان ناشی از مواد بستر باعث فرسایش ساحل می­گردد.
در قوس رودخانه، نیروهای هیدرودینامیکی جریانهای ثانوی را به وجودمی­آورند که خطوط جریان سطحی را به سمت ساحل بیرونی و خطوط جریان نزدیک به بستر را به سمت ساحل داخلی منحرف
می­سازند. در مقطع جریان درامتداد قائم، خطوط جریان مجاور ساحل بیرونی بطرف پایین و خطوط جریان پشته متمرکز داخلی به طرف بالا هستند در نتیجه پایداری ذره در نزدیکی ساحل خارجی بهم
می­خورد و بستر رودخانه گود می­گردد و از طرف دیگر در مجاورت پشته متمرکز داخلی به پایداری ذره اضلافه می­گردد و تراز بستر افزایش پدا می­کند. آبشستگی در پنجه ساحل خارجی، خط­القعر را به سمت ساحل بیرونی قوس جابجا می­کند و شیب ساحل را افزایش می­دهد که در نهایت به شکست ساحل منتهی می­گردد.
شکل (1) الگوی جریان در قوس رودخانه]7[
با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در خصوص هیدرولیک جریان در خم رودخانه­ها، قوس خارجی همواره تحت تاثیر بردارهای شدید سرعت بوده و دچار فرسایش می­گردد و در قوس داخلی رسوبگذاری ایجاد می­گردد همچنین از آنجا که تخریب ساحل در قوس خارجی می­تواند ضررهای زیادی را به همراه داشته باشد، حفاظت از این قسمت از ساحل بخش مهمی از مهندسی رودخانه را تشکیل می­دهد. جهت محافظت ساحل در قوس بیرونی روشهای متعددی هست که از آن جمله می­توان به موردها زیر تصریح نمود:
1- حفاظت ساحل بوسیله احداث آبشکن
2- حفاظت ساحل بوسیله احداث Bendway
3-حفاظت ساحل بوسیله احداث دایک
4- حفاظت ساحل بوسیله پوشش گیاهی
5- حفاظت ساحل بوسیله پوشش سنگ چین (Riprap)
6- حفاظت ساحل بوسیله پوشش خاک و سیمان
7- حفاظت ساحل بوسیله پوشش توری سنگ ها و روکش ها
8- حفاظت ساحل بوسیله پوشش با کیسه های مخصوص مخلوط سیمان و خاک
9- حفاظت ساحل با بهره گیری از مصنوعات ژئوسنتتیک
10- حفاظت ساحل بوسیله اجرای دیوار حائل
 
بهره گیری از آبشکن یا اپی مانند بهترین و اقتصادی­ترین روش جهت محافظت سواحل در اغلب شرایط بوده و در اکثر نقاط دنیا مورد بهره گیری قرار می­گیرد.
می باشد.  « Bankheed ،Groin ،Groyne» کلمه­ای فرانسوی می باشد. معادل آن در زبان انگلیسی «Epi»
که در زیان فارسی آب شکن ترجمه شده می باشد. تأثیر آن این می باشد که جریان آب کناره رودخانه را به طرف وسط رودخانه هدایت می ‌کند و سرعت آب درکناره ها را کاهش میدهد و نیز قسمتی از آب رودخانه را بین اپی­ها به حالت سکون باقی میگذارد. در نتیجه، مواد محموله آب ته نشین می­گردد و رودخانه حالت پس رفتگی پیدا می­کند و کناره بتدریج تثبیت می­گردد.
انواع آبشکن:
آبشکن­ها از نظر نوع بهره گیری به موردها زیر تقسیم میشوند:
الف: آبشکن­های طویل غیر مستغرق )قابل بهره گیری در آبخیزداری(
ب: آبشکن­های کوتاه غیر مستغرق )قابل بهره گیری در آبخیزداری(
ج: آبشکن­های طویل مستغرق   (قابل بهره گیری در کشتیرانی)
د: آبشکن­های کوتاه مستغرق (قابل بهره گیری در کشتیرانی(
 
الگوی جریان برای دو آبشکن مستغرق و غیر مستغرق در شکل (2) ارائه شده می باشد.
 
 
شکل(2) الگوی جریان در اطراف آبشکن مستغرق (چپ) و آبشکن غیر مستغرق(راست) ]13[
 
آبشکن­ها، نسبت به زاویه استقرار با جهت جریان آب، نیز به تبیین زیر تقسیم­بندی می­شوند:
 
-1 آبشکنهای برگردان یا منحرف کننده: نسبت به جریان آب بین 10 تا 15 درجه درجهت جریان آب ) به سمت پایاب)
-2 آبشکن های بازدارنده: نسبت به مسیر جریان آب بین 10 تا 15 درجه در جهت عکس جریان آب ) به سمت سراب(
-3 آبشکن های عمودی :زاویه معادل 90 درجه نسبت به مسیر جریان آب به سمت محور رودخانه.
در شکل (3) وضعیت قرار گرفتن آبشکن نسبت به راستای جریان نشان داده شده می باشد.
 
تعداد صفحه : 65
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com