عمران

سمینار ارشد رشته عمران: تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – راه و ترابری

عنوان:

تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
تصمیم گیری در زمینه بهره گیری از حفاظ های ایمنی در سطح بزرگراه های شهر تهران عموما براساس تجربیات قبلی صورت گرفته و معمولا برای بهره گیری از این ابزار و انتخاب نوع مناسب آن هیچ گونه طراحی خاصی با در نظر داشتن مشخصات محلی صورت نگرفته می باشد. با وجود تنوع سازه ای و عملکردی حفاظ های ایمنی، ممکن می باشد نوعی از حفاظ که برای یک شرایط خاص انتخاب می گردد با ناکارآمدی خود، علیرغم هدف مورد انتظار، موجب اتلاف سرمایه گردد و یا نصف حفاظ در محلی که ضروری نمی باشد باعث افزایش خسارات ناشی از انحرافات وسایل نقلیه و یا برخورد با حفاظ ایمنی گردد. پس داشتن ابزاری برای رسیدن به یک تصمیم صحیح در تعیین نیاز به کاربرد حفاظ های ایمنی و انتخاب نوع مناسب آنها ضروری و مهم می باشد.
این پژوهش با هدف ارائه روشی برای طراحی حفاظ های ایمنی انجام شده می باشد. برای این مقصود از تأثیر حفاظ های ایمنی در کاهش خسارات ناشی از خروج وسایل نقلیه از مسیر بهره گیری شده می باشد. با مقایسه اندازه کاهش خسارات ناشی از نصب حفاظ های ایمنی و هزینه های اجرایی آنها، نیاز یا عدم نیاز به نصب این ابزار تعیین گردیده و امکان انتخاب بهترین نوع حفاظ ایمنی برای قطعه راه مورد مطالعه فراهم می آید. در این مقایسه که با بهره گیری از روش تحلیل سود و هزینه انجام شده، کاهش خسارات، به عنوان سود، با هزینه های اجرایی نصب و نگهداری حفاظ های ایمنی مقایسه می گردد.
جهت انجام این محاسبات یک مدل رایانه ای تهیه شده می باشد. در این مدل تعداد انحرافات احتمالی با در نظر داشتن شرایط هندسی و ترافیکی مسیر، تعداد برخوردها (با در نظر داشتن موقعیت و ابعاد مانع) و خسارات ناشی از این برخوردها (با در نظر داشتن سرعت برخورد) و نوع مانع تعیین می گردد. همچنین طول حفاظ ایمنی مورد نیاز با در نظر داشتن شیوه نصب و مشخصات مانع تحت پوشش تعیین شده و هزینه های اجرای حفاظ محاسبه می گردد.
تحلیل دو مقطع از بزرگراه مدرس شهر تهران با بهره گیری از مدل تهیه شده نشان داد که در مقطعی که فاصله بین کناره خط عبور تا دیوار حایل بدنه بزرگراه دارای سطحی هموار و بدون مانع می باشد، نیازی به نصب حفاظ ایمنی برای پوشش دادن دیوار وجود ندارد. در حالی که در مقطع دیگر به دلیل وجود درختان قطور با پراکندگی زیاد و مجرای آبرو، نصب حفاظ ایمنی لازم است.
همچنین نمودارهایی که به عنوان نمونه هایی از کاربرد مدل ارائه گردیده نشان دادند که در شرایط متعارف بزرگراهی، بهره گیری از حفاظ دوموج پایه ضعیف برای پوشش مانع دایره ای به قطر 0/5 متر در حجم متوسط ترافیک بیش از 80 هزار وسیله نقلیه در روز و برای پوشش مانع مستطیلی به عرض 0/5 و طول تا 1 متر در حجم متوسط ترافیک بیش از 70 هزار وسیله نقلیه در روز قابل توجیه می باشد.
پیشگفتار:
بهره گیری از وسایل نقلیه موتوری همواره با وقوع حوادث متفاوتی همراه می باشد که باعث بروز خسارت های فراوانی برای بهره گیری کنندگان از این وسایل و به گونه کلی برای کشورها می گردد. این امر با احداث راه هایی که دارای سرعت طرح بالاتری می باشند شدت یافته و نوع و خصوصیات سوانح ناشی از کاربرد وسایل نقلیه موتوری شکل تازه ای به خود گرفته می باشد. بر این اساس مبحث ایمن سازی راه ها به یکی از مهمترین موضوعات در پروژه های راهسازی تبدیل گردیده و لازم می باشد سطح ایمنی چه در راه های موجود و چه در راه های در دست طراحی و ساخت به گونه جدی توسط کارشناسان مربوطه مورد مطالعه قرار گیرد. در این بین تصادم های ناشی از انحراف وسایل نقلیه از مسیر اصلی و برخورد با موانع واقع در حاشیه راه، بخصوص سازه های ساخته شده از قبیل پایه پل ها، آبروها و تابلوهای حاشیه مسیر از حوادثی می باشند که نظر کارشناسان ایمنی راه را به خود جلب نموده اند. برای کاهش این گونه تصادم ها رویکردهای متفاوتی هست که بسته به نوع و اندازه خطرآفرینی مانع، نسبت به آن تصمیم گیری به اقدام می آید. مانند اقداماتی که در خصوص ایمن سازی راه ها انجام می گیرد می توان به حذف مانع حاشیه مسیر، کاهش اندازه خطرآفرینی مانع، نمایان سازی آن و یا ایجاد پوشش های ایمنی تصریح گردد. در نظر داشتن آمارها و مطالعه تأثیر بسیار مهم حفاظ های ایمنی در کاهش خسارات ناشی از خروج وسایل نقلیه از مسیر نشان می دهد که این تجهیزات از موثرترین ابزار ارتقاء ایمنی راه ها می باشند. البته کاربرد حفاظ های ایمنی و پوشش موانع خطرآفرین موجود در حاشیه راه بایستی در مورد هایی انجام گردد که باعث کاهش تصادم ها و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از انحراف وسایل نقلیه از مسیر گردد. پس در مورد هایی که تصمیم گیری راجع به کاربرد حفاظ های ایمنی و یا انتخاب نوع آنها به درستی انجام نگیرد ممکن می باشد نتایج معکوس به همراه داشته باشد. تحقیقات بسیار وسیعی که در کشورهای مختلف انجام گرفته باعث ارائه دستورالعمل های مختلف ایمن سازی راه ها گردیده می باشد. یکی از رویکردهای مطالعه صحت و کفایت عملکرد ابزارهای ایمن سازی راه ها، ر
وش ارزیابی اقتصادی و تعیین بهره وری پروژه ها می باشد. محدودیت بودجه های قابل حصول نیز ایجاب می نماید تا سرمایه های موجود در پروژه هایی صرف گردند که بالاترین صرفه اقتصادی را در پی داشته باشند. شکل گیری این امر در پروژه های ایمن سازی حاشیه راه ها با شناخت انواع موانع تحت برخورد و تعیین هزینه تصادم وسایل نقلیه با آنها و سپس تعیین اندازه کاهش خسارات با کاربرد روش های مختلف ایمن سازی میسر می گردد. با عنایت به موضوعات فوق در این مجموعه کوشش شده تا ضمن مطالعه مراجع استاندارد چاپ گردیده در این زمینه با بهره گیری از روش تحلیل سود – هزینه، مدلی برای طراحی حفاظ های ایمنی بزرگراه های شهر تهران تهیه و ارائه گردد.

تعداد صفحه : 130
قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *