سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد

0 Comments

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای مطالعه پدیده شکست سد به روش حجم محدود با بهره گیری از شبکه بندی ورونوی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
شکست سد مانند وقایعی می باشد که خ س ارات مالی و جانی زیادی به همراه دارد. لذ ا در طرح سد ها بایستی این پدیده به گونه کامل مورد مطالعه قرار گیرد تا تمهیدات لازم جهت کنترل سیلابهای بزرگ ناشی از شکست سد صورت گیرد. به علت رویارویی با آزاد شدن حجم عظیمی از آب پشت سد به صورت ناگهانی و بروز امواج سهمگین با سرعت زیاد و زمان کم برای هشدار عواملی زیرا اندازه سرعت امواج و ارتفاع جریان از دیرباز مورد توجه و مطالعه محققین بوده می باشد. جهت مطالعه پدیده شکست، محققین معادلات حاکم بر آبهای کم عمق را در نظر گرفته و با در نظر داشتن عدم وجود روشهای دقیق ریاضی جهت حل این معادلات در حالت کلی،روش های عددی متفاوتی را پیشنهاد کردند.
در این پژوهش پس از مطالعه تئوری حاکم بر شکست سد و معادلات حاکم بر آن از روش عددی حجم محدود با در نظر داشتن مزایای عمده آن مانند شبیه سازی جریان سیالات و بهره گیری از شبکه بندی غیر منظم ودلخواه و مسائل با هندسه نا منظم وحافظ قانون بقا و همچنین روش شبکه بندی ورونوی با در نظر داشتن ویژگی های منحصر به فرد و سازگاری مناسبی که با روش حجم محدود دارا می باشد برای منفصل سازی معادلات حاکم بر شکست سد وحل عددی آن بهره گیری شده می باشد و در ادامه برنامه ای کامپیوتری به کمک نرم افزار و زبان برنامه نویسی قدرتمند متلب تهیه خواهد گردید و نتایج حاصل در انتها مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار می گیرد.
فصل اول: مقدمه
1-1- دورنمای پژوهش
آب به عنوان اساسی ترین ماده برای تشکیل حیات و ادامه چرخه زندگی موجودات زنده، از ابتدای پیدایش بشر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده می باشد. چنانچه اولین تمدن های بشری در کنار آب شیرین رودخانه شکل گرفته می باشد. اهمیت وجود آب برای ادامه زندگی و بدست آوردن مواد غذایی دامی و کشاورزی با کمک آن از یک سو و در دسترس نبودن آب شیرین در تمام مناطق کره زمین از سوی دیگر باعث گردید تا بشر در طول دوران حیات خود به فکر راهی برای انتقال و مهار و ذخیره آب بیفتد. اصلی ترین روش برای مهار و ذخیره آب جاری رودخانه ها، بهره گیری و ساخت سدها و بندها بر روی آنها می باشد که در طول تاریخ به شکل ها و با روشهای مختلفی ساخته و مورد بهره گیری قرار گرفته اند. آب موجود در مخزن سدها به علت داشتن پتانسیل بالا همواره به دنبال راهی برای فرار و حر کت به سمت پایین دست سد می باشد که با حادثه ای امکان تخریب سد و روانه شدن حجمه عظیمی از همان آبی که مایع حیات بود هست و این پدیده می تواند خسارات جبران ناپذیری وارد نماید.
همانطور که اظهار گردید شکست سد مانند وقایعی می باشد که خسارات مالی و جانی زیادی به همراه دارد. لذادر طراحی سدها بایستی این پدیده به گونه کامل مورد مطالعه قرار گیرد تا تمهیدات لازم جهت کنترل سیلابهای بزرگ، ناشی از شکست سد صورت گیرد. به علت رویارویی باآزاد شدن حجم عظیمی از آب پشت سد به صورت ناگهانی و بروز امواج سهمگین با سرعت زیاد و زمان کم برای هشدار عواملی زیرا اندازه سرعت امواج و ارتفاع جریان از دیرباز مورد توجه و مطالعه محققین بوده می باشد. جهت مطالعه پدیده شکست، محققین معادلات حاکم بر آبهای کم عمق را در نظر گرفته و با در نظر داشتن عدم وجود روشهای دقیق ریاضی جهت حل این معادلات در حالت کلی روش های عددی متفاوتی را پیشنهاد کرده اند. این پدیده در آغاز بوسیله روابط تجربی و تحلیلی و یا ساخت مدلهایی در ابعاد کوچکتر از اندازه طبیعی مورد مطالعه و اندازه گیری قرار می گرفت، که این روشها علاوه بر داشتن معضلات ناشی از عدم تطابق کامل با نمونه اصلی در اکثر موردها دارای هزینه های بالای اجرایی بودند . اما پس از ظهور کامپیوترهای با قدرت محاسباتی بالا و در راستای آن معرفی روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل که وابسته به بهره گیری از این ماشین های محاسباتی می باشند، این پدیده نیز همانند دیگر پدیده های علمی بوسیله روش های مختلف عددی مورد تحلیل و مطالعه محققین بسیاری قرار گرفت. روشهای مورد بهره گیری در حل عددی معادلات به لحاظ روش حل معادلات و نوع شبکه بندی محیط مورد مطالعه، قابل تقسیم بندی می باشند.اصلی ترین روشهای عددی مورد بهره گیری روشهای تفاضل محدود، المان محدود و حجم محدود می باشند که هر کدام دارای قابلیت ها و معایبی می باشند.
2-1- اهداف پژوهش
خسارات ناشی از پدیده شکست سد در دهه های گذشته به حدی بوده می باشد که عملا، مطالعه سدها بدون در نظر گرفتن این پدیده در آنها را به امری غیر مهندسی و غیر قابل قبول تبدیل نموده می باشد اثر این پدیده می تو اند باعث خسارات غیر قابل جبران به خود سد و تاسیسات آن و خسارات جانی و مالی فراوان به انسانها گردیده اند. با توجه بهاهمیت مسئله، لزوم شناخت چگونگی عملکرد آن، برآورد محل و مقدار سیلاب و متعاقبا راههای کنترل، ممانعت و مدیریت آن
یکی از مهمترین پارامترها در مطالعه این سازه های بزرگ، استراتژیک، پر هزینه و حیاتی می باشد.

با اینکه در دهه های گذشته روشهای مختلف تجربی، تحلیلی و عددی برای محاسبه مقدار دقیق این پدیده مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، اما تمامی روشهای یاد شده از معایب و مزایایی برخوردار می باشند. در این پژوهش از تلفیق یک روش عددی مبتنی بر روش حجم محدود که در مدلسازی جریان سیالات بسیار مناسب و کاربردی می باشد، به همراه بهره گیری از روش شبکه بندی محیطی ورنوی که در مسائل با هندسه پیچیده و نامنظم بسیار تطبیق پذیر و کاربردی می باشد، بهره گیری گردیده می باشد تا به کمک آنها بتوان پدیده مورد مطالعه را به نحوی دقیق تر، با سرعت زمانی بالاتر و روشی قابل تطبیق تر با شرایط نمونه اصلی طرح مورد ارزیابی قرار گیرد.
از طرفی ارائه روش حلی جدید در مهندسی عمران که در آن از تلفیق دو روش حجم محدود و شبکه بندی ورنوی برای شبیه سازی جریان سیال بهره گیری شده می باشد، روزنه ای کوچک اما کاربردی را برای کارهای عددی آتی در این رشته و به خصوص در رشته هیدرولیک و مهندسی آب به وجودمی آورد، و امید می باشد مورد بهره گیری و مفید فایده محققین بعدی که به روشهای عددی علاقه مند می باشد قرار گیرد.
تعداد صفحه : 143
قیمت : 14700 تومان

 

***

—-