عمران

سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

مطالعه آزمایشگاهی بعضی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر روی حفره آبشستگی پایین دست پرتاب کننده های جامی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
در سال هی اخیر با افزایش طریقه رو به رشد احداث سدهای بلند و بالا رفتن استاندارد ایمنی سدها علاقه عمومی مهندسین هیدرولیک نسبت به طراحی یک سیستم استهلاک انرژی اقتصادی و مطمئن در پایانه مجاری اصلی تخلیه سیلاب سدهای بلند، افزایش یافته می باشد. بهره گیری از جت های پرتابی آزاد در سازه های پرتاب کننده جامی همراه با حوضچه استغراق وابسته، در صورت برقرای شرایط زمین شناسی و توپوگرافی مناسب، مزایای اقتصادی و ایمنی قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر انواع سازه های استهلاک انرژی دارد.
پیش بینی آبشستگی ناشی از سازه های هیدرولیکی یکی از مسائل مهم در علم هیدرولیک می باشد. تا کنون مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده اما با در نظر داشتن پیچیدگی این مسئله بدلیل اثر توام آب و رسوب عرصه برای مطالعات در این زمینه بسیار زیاد می باشد.
در این پژوهش به مطالعه پارامتر های مختلف زیرا دبی، عمق پایاب و تاثیر تک تک این پارامتر ها بر حد اکثر ابعاد حفره آبشستگی پرداخته شده می باشد.
بر اساس نتایج بدست آمده:
با افزایش دبی مقدار حد اکثر عمق، عرض و طول حفره آبشستگی وسایر پارامترها افزایش می یابد.
با افزایش عمق پایاب هر سه پارامتر طول، عرض و عمق حفره سایر پارامترها آبشستگی کاهش پیدا می کند.
مقدمه:
بحث آبشستگی هرچند قدمتی در حدود 150 سال در علم هیدرولیک دارد، لیکن بدلیل پیچیدگی های خاص آن مورد توجه محققان می باشد، زیرا این پدیده در رودخانه ها و همچنین در اطراف سازه های هیدرولیکی اساساً ممکن می باشد.
به تغییرات زیادی در پیرامون آن ها منجر گردد. در سال های پایانی قرن هیجدهم میلادی یک مهندس فرانسوی بنام دوبور پایه گذار آزمایش هایی گردید که آن آزمایش ها نام وی را به عنوان بنیانگذار علم رسوب و آبشستگی در تاریخ هیدرولیک ثبت نمود. فعالیت های وی منجر به نوشتن کتاب “اصول هیدرولیک” گردید که جلد دوم این کتاب راجع به مسا ئل رسوب می باشد. پس از وی مدتی این آزمایش ها به فراموشی سپرده گردید. اما باحدود دو و نیم قرن دانشمندان دیگری در این عرصه پا به میدان گذاردند، که نتایج تحقیقات آنان اثرات اساسی بر روی هیدرولیک رسوب و آبشستگی گذارده می باشد. بعضی از این آثار هم اکنون نیز مورد بهره گیری قرار می گیرند: مانند این دانشمندان می توان به شیلذر (1936) تصریح نمود. وی نخستین فردی بود که بطور سیستما تیک آستانه حرکت یا شروع حرکت ذرات رسوبی را مورد مطالعه قرار داد. وی با نموداری که ارائه نمود ابزاری جهت بهره گیری طراحان فراهم آورد تا نسبت به پایداری کانال های خاکی و رود خانه ها اظهار نظر نمایند. در این بخش پس از تعریف آبشستگی و تصریح به مراحل مختلف آن، به معرفی سرریز های جامی شکل و آبشستگی های پایین دست آن ها پرداخته می گردد. اهداف پژوهش حاضر نیز در انتها مشخص می گردد.
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف آبشستگی
یکی از مسائل مهم در مهندسی رودخانه مسئله آبشستگی و شستشوی بستر رودخانه می باشد. برای آبشستگی تعاریف زیادی ارائه شده می باشد اما گویا که تعریف تقریباً جامع آن چنین باشد: ” آبشستگی عبارت می باشد از حرکت ذرات جامد از محل استقرار اولیه آن ها به مکان دیگری تحت تاثیر جریان سیالی که آن را احاطه نموده می باشد.”
فرآیند آبشستگی بطور عادی در کف رودخا نه ها و دیواره های آن ها اتفاق می افتد اما حالت بسیار بحرانی آن معمولاً پس از گذشتن جریان از حول یک سازه هیدرولیکی اتفاق می افتد.
2-1- مراحل مختلف آبشستگی
پدیده ی آبشستگی عموماً در هر کجا که افزایش سرعت روی دهد بوقوع می پیوندد، این افزایش سرعت می تواند ناشی از کاهش سطح مقطع جریان، افزایش دبی، عبوری از مقطع، افزایش شیب و یا کاهش زبری بستر باشد. از آن جایی که مکانیزم آبشستگی در مکان های مختلف می باشد پس به دو دسته تقسیم بندی شده می باشد:
1- مرحله ابتدایی
2- مرحله توسعه
3- مرحله تثبیت
4- مرحله تعادل
با وجود این که چهار مرحله فوق ارائه شده می باشد، لیکن تفاوت مشخصی بین مراحل مختلف وجود ندارد و نمی توان به راحتی مرز مشخصی برای مراحل فوق ارائه نمود. مرحله اول ظرفیت آبشستگی بالایی دارد و حفره ی آبشستگی در این مرحله ایجاد می گردد. در مرحله دوم عمق و ابعاد حفره آبشستگی گستر ش پیدا می کند. در مرحله سوم طریقه تغییرات کاهش می یابد. در این مرحله تنها دیواره ی پایین دست حفره آبشستگیدستخوش تغییرات محسوس می باشد. نهایتاً در مرحله چهارم که مرحله تعادل می باشد تنها حرکت ذرات درون حفره انجام می شود بطو
ری که ذرات حرکت غلطشی دارند و از درون حفره آیشستگی خارج نمی شوند.

تعداد صفحه : 147
قیمت : 14700 تومان

 

***

—-