عمران

سمینار ارشد رشته عمران: گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – حمل و نقل
عنوان:
گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی واقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
از دهه 1980 ، مهندسین حمل و نقل کوشش وادار نمود هاند تا از سیست مهای حمل و نقل هوشمند به عنوان راهکاری مناسب در جهت از میان برداشتن معضلات اساسی مدیریت ترافیک بهره جویند و معضلات آنرا به حداقل برسانند. در صورتی که اجرا و به کارگیری این سیست مها دارای توجیه اقتصادی نیز باشند، بهره گیری از این سیستم ها گسترش بیشتری می یابد. از این رو همواره این سئوال مطرح می باشد که اندازه مزایای به کار گیری این سیستم ها چقدر می باشد؟ آیا منافع بهره گیری از این سیستم ها به اندازه ای می باشد که بهره گیری از این سیستم ها دارای توجیه اقتصادی نیز باشد؟ در نتیجه جهت ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند نیاز به مدلی جامع می باشد تا بتوان این سیستم ها را به درستی ارزیابی نمود. این پایان نامه به ارائه مدلی به مقصود مقایسه و کمی کردن منافع و هزینه ها پرداخته می باشد. در این مدل منافع این سیستم ها با در نظر داشتن هدف بکارگیری و اجرای آنها کمی میگردد و سپس با بهره گیری از واکاوی منافع-هزینه ها با هزینه بکارگیری این سیستم ها مقایسه می گردد.
مقدمه:
از اساسی ترین پی شنیازهای افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعه صنعت در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن می باشد. بنابر این یکی از اولین نمادهای ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان یک کشور وضعیت حمل و نقل آن می باشد. هم اکنون در بسیاری ازکشورها، معضلات حمل و نقل و ترافیک به یکی از چالش های مهم اجتماعی و ملی تبدیل و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده می باشد. به طوری که دستیابی به حمل و نقل ارزان و ایمن و کارا به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاس تهای توسعه مورد تاکید می باشد.
طی سال های متمادی، متخصصان حمل و نقل ساخت و ساز را هها و بزرگ راه ها را در کنار دیگر برنامه های رایج نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش تقاضا، تغییر کاربری زمین و… توصیه کردند. اما آنان متوجه شدند که ظرفیت ها و امکانات جدید در مدت کوتاهی توسط مصر فکنندگان بلعیده م یشود و در اثر مسابقه ایجاده شده بین ساخت راه و جاده با تولید اتومبیل های راحت و ارزان، کوشش های عمرانی کم اثر شده و ایمنی راه ها نیز مرتبا” در حال کاهش می باشد. از سوی دیگر پیشرفت فناوری های روز شرایط مناسب و ویژه ای را برای ایجاد ارتباط بی وقفه (On-line) بین کاربران، مسافران، تصمیم گیرندگان، مراکز مدیریت ترافیک فراهم ساخته می باشد. بدین ترتیب امکان ایجاد یک مدیریت هوشمندانه و هدفمند و متناسب به مقصود ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی شبکه حمل و نقلی فراهم آمد. پس همراه با پیشرفت های حاصله در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک، توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان سیاست کلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته در بخش حمل و نقل مطرح گردید. پس بهره گیری از سیستم های حمل و نقل هوشمند جهت کاهش مشکلاتی نظیر آلودگ یهای زیست محیطی، خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، اتلاف زمان مسافران و… در اغلب کشورهای جهان مد نظر قرار گرفت. اما این سوال همواره مطرح می باشد که اندازه مزایای به کارگیری این سیستم ها و اندازه سرمایه گذاری مورد نیاز (هزینه بهره گیری از این سیستم ها) چه اندازه می باشد؟آیا سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای این پتانسیل هستند که نیاز مدیران شبکه حمل و نقل و منافع سرمایه گذاران و بهره گیری کنندگان از این سیستم ها را برطرف سازند؟ آیا بهره گیری از سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای توجیه اقتصادی می باشد؟
فصل اول
کلیات
1-1- هدف
تراکم در راه ها و در پی آن افزایش زمان سفر و هزینه ه ای مربوطه، کاهش جاذبه در بهره گیری از حمل و نقل عمومی، تبعات زیست محیطی حمل و نقل و… روبرو هستند. به مقصود کاهش معضلات ترافیکی، از دهه 60 میلادی ساخت هر چه بیشتر خیابان و جاده و بزرگراه در دستور کار تصمیم گیرندگان قرار گرفت. اما معضلات به گونه کامل محو نشد و به تدریج برنامه ریزان حمل و نقل متوجه شدند که ظرفیت و امکانات جدید در مدت کوتاهی توسط مصرف کنند گان بلعیده میشود و همچنین افزایش این تسهیلات به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیتهای گسترده ای روبرو می باشد. بنا بر این به مقصود غلبه بر معضلات فوق و با در نظر داشتن اینکه دیگر حل محدودیتها با روشهای سنتی غیرممکن می باشد، با نیم نگاهی به پیشرفتهای حاصل در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک از دهه 1980، بهره گیری از سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مورد توجه قرار گرفت. سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مجموعه سیستم هایی می باشد که با بهره گیری از ابزارهای خودکار و برنامه ریزی بر روی آنها، بعضی از عملیات کنترلی (کنترل جریان که در مقررات ترافیکی یا عوارضی و… ) و آمارگیری، اطلاع رسانی به رانندگان، برداشت اطلاعات و… را برای رفع معضلات حمل و نقل
ترافیک انجام میدهد. به تعبیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند ابزارهای چند وجهی پیچیده ای هستند که از ترکیب فن آوریهای پیشرفته در کنار یکدیگر به وجود می آید و برای بهبود اوضاع حمل و نقل و ایجاد راه حل هایی جهت ارتقاء کیفیت زندگی به کار برده میشود و بهره گیری از سیستمهای حمل و نقل به معنی بهره گیری و به کار گیری تکنولوژی های جدید (از قبیل الکترونیک، ارتباطات و سیستمهای کنترل) به مقصود ارتقاء سطح ایمنی، کارآیی و ارزانی در حمل و نقل میباشد. پس مزایای بهره گیری از این سیستم ها بی نظیر و قابل توجه می باشد با این تفاصیل به مقصود بهر هگیری از این سیستم ها مدیران و سرمایه گذاران حمل و نقل هزینه هایی را متصرف می شوند. پس همواره این سوال مطرح می باشد که مزایای به کارگیری این سیستم ها چیست و اندازه به کارگیری مورد نیاز (هزینه بهره گیری از این سیستمها) چه اندازه می باشد؟ آیا مزایای به کارگیری این سیستم ها به اندازه ای می باشد که بتواند پاسخگوی هزینه بهره گیری از این سیستم ها باشد؟ حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای برنامه های ITS چیست؟ آیا اجرای این سیستم ها دارای توجیه اقتصادی می باشد یا خیر؟

پس ارزیابی اندازه کمی سود و هزینه های ITS  ضروری می باشد تا اجرای این سیستم ها از لحاظ توجیه اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین در این صورت م یتوان این سیستم ها را با سایر گزینه های موجود حمل و نقلی نیز مقایسه نمود. هدف از انجام این پایان نامه نیز ارائه مدلی به مقصود ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های هوشمند شهری می باشد.
تعداد صفحه : 219
قیمت : 14700 تومان

 

***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *