در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران  راه و ترابری

عنوان:

تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
آسفالت های گرم گروه جدیدی از مخلوط های آسفالتی هستند که در آنها کاهش کندروانی قیر با بکارگیر ی روش هایی همچون بهره گیری از افزودنی های کف زا، امولسیون های ویژه، موم های شیمیایی و تبدیل قیر به کف قیر، امکان اختلاط قیر با مصالح را در دمایی کمتر از آسفالت های داغ فراهم می آورند.
در این بین آسفالت گرم کف قیری بدون نیاز به هیچگونه افزودنی تولید م ی گردد و در تولید آن به مقصود کاهش کندروانی قیر از تغییر حالت فیزیکی قیر خالص و تبدیل آن به کف قیر بهره گیری می گردد. این محصول از تزریق آب سرد و هوای فشرده به درون قیر داغ حاصل می گردد که نتیجه آن تولید کف ناپایدار می باشد.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهند که حساس یت مخلوط های گرم (مانند نوع کف قیری) نسبت به رطوبت به دلیل کاهش دمای تولید و تراکم، زیاد می باشد. معمولاً جهت رفع این معضل از افزودنی های ضدعریان شدگی بهره گیری می گردد، ولیکن انجام تحقیقات در زمینه چگونگی تاثیر این افزودنی ها بر روی کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های گرم با در نظر داشتن جدید بودن این مخلوط ها هنوز از موضوعات قابل مطالعه می باشد.
در این پژوهش، سه نوع مخلوط آسفالتی در دستور کار قرار گرفت که مخلوط نوع اول یک نوع آسفالت داغ متداول به عنوان نمونه شاهد به مقصود کنترل مشخصات مخلوط های گرم ؛ مخلوط نوع دوم آسفالت گرم کف قیری با تبدیل قیر به صورت کف قیر و مخلوط نوع سوم آسفالت گرم کف قیری مرکب از دو نوع قیر ( کف قیر و قیر خالص) بود. تولید و تراکم مخلوط های نوع دوم و سوم در دماهای پایین تر از مخلوط آسفالتی داغ صورت پذیرفت. افزودنی های ضد عریان شدگی شامل پودر آهک شکفته و یک افزودنی مایع تجاری معتبر نیز بود که به مقصود کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط ها انتخاب و به آنها افزوده گردید.
آزمایش های مقاومت کششی غیرمستقیم در شرایط خشک و اشباع (AASHTO T283) بر روی نمونه ها انجام و مطالعه حساسیت رطوبتی نمونه ها بر مبنای شاخص TSR انجام پذیرفت. بر اساس نتایج آزمایشات، افزودن مواد ضدعریان شدگی تا حد قابل توجهی مقاومت هر سه نوع مخلوط را در برابر رطوبت بهبود بخشید. در مورد مخلوط های نوع دوم، تفاوت قابل ملاحظه ای بین بهره گیری از دو افزودنی مزبور نظاره نشد و هر دو در جهت کاهش حساسیت رطوبتی، عملکرد مناسبی داشتند اما در دماهای اختلاط و تراکم کمتر، گویا که افزودنی مایع عملکرد بهتری داشته می باشد. در مورد مخلوط های نوع سوم، بهره گیری از پودر آهک شکفته در تمام موردها نتایج بهتری به دنبال داشت. مخلوط های نوع دوم نسبت به نوع سوم از نظر مقاومت در برابر عریان شدگی شباهت بیشتری به آسفالت داغ مشابه دارند. از دیدگاه مقاومت در برابر عریان شدگی نیز این مخلوط ها، در دماهای کمتری (در مقایسه با مخلوط های نوع سوم) قابل اختلاط و تراکم بودند.
مقدمه:
مسئله حمل و نقل و احداث راه ها و بزرگراه ها با در نظر داشتن توسعه اقتصادی کشور، بسیار حایز اهمیت بوده که نیازمند صرف میلیاردها ریال هزینه برای دستیابی به این مهم ، جهت حصول سطحی ایمن و هموار می باشد. از آن جا که اکثر روسازی های آسفالتی در معرض عوامل جوی مخصوصاً رطوبت و بارهای ترافیکی قرار می گیرند، بروز خرابی در آن ها تقریباً اجتناب ناپذیر می گردد. انسجام مخلوط های آسفالتی در اثر چسبندگی مصالح و قیر معنا پیدا می کند و پس مهم ترین عملکرد قیر در راهساز ی، چسبندگی آن می باشد. در مورد هایی که نکات فنی مصرف قیر، مصالح سنگی یا مخلوط آسفالتی رعایت نشود، نه تنها چسبندگی قیر و مصالح سنگی از بین می رود بلکه ایمنی و خدمت دهی راه به مخاطره افتاده و سرمایه هنگفت هزینه شده، بجای سود دهی به سمت زیان پیش می رود. عریان شدگی نه تنها خود به عنوان یک خرابی مستقل به شمار می رود بلکه می تواند مقدمه ای جهت ایجاد خرابی ها مانند ترک خوردگی، شیار افتادگی، ایجاد چاله ها و… باشد. یکی از پارامترهای اساسی در جلوگیری از چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی و در نتیجه وقوع عریان شدگی، رطوبت می باشد، زیرا با ورود آب به درون روسازی آسفالتی، حایلی بین سنگدانه ها و قیر به وجود آمده و باعث اضمحلال روسازی می گردد. در ساخت راه ها دسترسی به مصالح مرغوب و مقاوم در برابر عریان شدگی اغلب امکان پذیر نمی باشد، پس بایستی به رفع این معضل توجه نمود. بدین مقصود، بعضی از مواد افزودنی مانند آهک هیدراته، افزودنی های مایع و مواد پلیمری می توانند مورد بهره گیری قرار گیرند.
پدیده عریان شدگی در مخلوط های گرم که در درجه حرارت های کمتری تولید و متراکم می شوند بیشتر به وقوع می پیوندد زیرا که در این نوع مخلوط ها رطوبت سنگدانه ها به سبب دمای اختلاط و تراکم کمتر از آسفالت داغ متداول، کاملاً تبخیر نشده و موجب افزایش حساسیت این نوع مخلوط ها نسبت به رطوبت می گردد که افزودن افزودنی های ضدعریان شدگی جامد و مایع در ابتدای تولید مخلوط ها می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های گرم بالاخص از نوع کف قیری، افزایش مقاومت عریان شدگی آسفالت، افزایش کیفیت روسازی، کاهش هزینه های هنگفت تعمیر و نگهداری روسازی با اتکا به به توجیهات فنی – اقتصادی مطلوب و همچنین امکان سنجی کاربرد مخلوط های گرم کف قیری به عنوان جایگزین آسفالت داغ متداول همراه با برطرف کردن نقیصه حساسیت رطوبتی باشد.
تعداد صفحه : 149
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل خطر برای شهر ایلام

***

—-

دسته‌ها: عمران