عمران

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه ها ی هیدرولیکی: بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- سازه هیدرولیکی

عنوان: 

مطالعه پدیده آب شستگی در پایه پل ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:

امروزه پدیده آب شستگی به عنوان یکی از مسائل مهم در طراحی پل ها و سازه های ساحلی مطرح می باشد. محققان به دنبال روش ها و مدل های مناسبی جهت تخمین عمق آب شستگی در اطراف این گونه سازه ها و نیز روش هایی جهت کاهش تبعات منفی این پدیده می باشند. این پدیده از آن جهت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که اگر عمق آب شستگی در آنها با دقت تعیین نشده و تمهیدات لازم جهت مقابله با آنها اندیشیده نشود مستقیما سازه را مورد تهدید قرار می دهد. از آنجا که پل ها به عنوان یک عامل کلیدی در سیستم حمل و نقلی و ارتباطی یک کشور به شمار می طریقه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از این رو حفاظت از آنها نه تنها حمل و نقل ایمن را به دنبال دارد بلکه از هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی ناشی از تخریب آنها جلوگیری می کند. اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه از نتایج تجربی و آزمایشگاهی حاصل شده اند که نه تنها نمی توان یک مدل واقعی از محیط ایجاد نمود بلکه خود داری معضلات فراوانی هستند. بدین جهت صحت روابط بدست آمده از مدل های آزمایشگاهی بایستی با مطالعات صحرایی پژوهش گردند. بایستی توجه داشت که آب شستگی مستقیما پی پایه های پل را تهدید می کند و از این رو تعیین دقیق عمق آب شستگی مسئله ای فوق العاده حیاتی می باشد. به رغممطالعات زیادی که امروزه راجع به این پدیده انجام شده می باشد به دلیل پیچیدگی پارامترهای موثر برآن به ویژه در سازه های دریای که در معرض امواج قرار دارند، هنوز مسائل مهمی در ارتباط با این پدیده وجود دارند که مطالعات وسیع تری را طلب می کنند. در این سمینار پس از یک معرفی کلی در مورد این پدیده، به مطالعه چند روش جعن تعیین عمق آب شستگی که صحت آنها نیز با مطالعات صحرایی تایید شده و مورد بهره گیری وسیع قرار گرفته اند پرداخته شده می باشد. پس از این قسمت راهکارهایی که توسط محققان مختلف جهت کاهش تبعات نامطلوب این پدیده ارائه شده اند مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتا در فصل آخر پیشنهاداتی جهت مقابله با این پدیده مخرب ارائه شده می باشد. 

مقدمه:

آب شستگی ها یکی از مهمترین مسائل مربوط به مهندسی رودخانه و سواحل می باشد. پایه های پل ها، اسکله ها، سکوهای نفتی و آب شکن ها و لوله های مدفون مانند مهمترین سازه هایی هستند که خطر آب شستگی آنها را تهدید می کند. در این بین پل ها که به عنوان یک سازه بسیار در شریان هایی ارتباطی یک کشور به شمار می رود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستتند. تخریب این سازه ها تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت. از این رو حفاظت از این سازه در برابر آب شستگی نیز اهمیت زیادی دارد. پدیده آب شستگی در پایه ی پل ها بر پایداری سازه ی پل تاثیر منفی دارد و اگر تمهیدات لازم برای پیش گیری از این پدیده و یا کاهش اثرات آن اندیشیده نشود سازه پل با خطر انهدام مواجه خواهد بود. آقای شفاعی بجستان پدیده آب شستگی را بصورت زیر تعریف نمود: به فرسایش بستر و کناره آبراهه در اثر عبور جریان آب یا به فرسایش بستر در پایین دست سازه های هیدرولیکی به علت شدت زیاد جریان آب یا جریان های متلاطم و در نتیجه جریان های گردابی، آب شستگی می گویند. این پدیده در دهه های اخیر بسیار مرود توجه قرار گرفته و مطالعات زیادی راجع به آن انجام شده می باشد هرچند که این مطالعات در پاره ای از مسائل هنوز کافی به نظر نمی رسد، لیکن وسعت این مطالعات خود گواهی براهمیت این پدیده می باشد. به عنوان مثال می توان گفت که آب شستگی در سازه های مرتبط با سواحل به دلیل پیچیدگی جهت انتشار موج نسبت به جریان هنوز مشکلی اساسی برای این سازه ها به شمار می آید. در این سمینار پس از تعاریف کلی مربوط به آب شستگی در پایه پل ها و مسائل و عوامل مرتبط آن، روابط مختلفی که توسط محققان مختلف به دست آمده مورد توجه قرار گرفته و نهایتا چند روش برای کاهش عمق آب شستگی پیشنهاد شده می باشد. 

تعداد صفحه : 65
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *