عمران

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات هرمزگان

دانشکده­ی فنی مهندسی-گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  M.SC

گرایش: مهندسی آب

عنوان:

مطالعه تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی

استاد راهنما:

دکتر میر علی محمدی

استاد مشاور:

دکتر مسعود عامل سخی

پاییز  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
سدها بزرگترین سازه های ساخته شده به دست بشر هستند.طراحی آنها اغلب از طبیعت منحصر به فرد و پیآمد گسیختگی که مطمئناً بزرگتر از اثر فروریختن انواع دیگر سازه هاست، ناشی می گردد. پایداری سازهای بدنه سد و پی به طرق گوناگونی قابل تحلیل و مطالعه می باشد امروزه روشهای مختلفی برای مطالعه پایداری دینامیکی سدهای خاکی وجود دارند. ازمیان این روشها میتوان به روشهای تعادل حدی، روشهای آنالیزحدی ( حد بالاو پایین درتئوری پلاستیسیته ) و روشهای اجزاء محدود تصریح نمود به گونه کلی می توان گفت که روش اجزاء محدود می تواند با فراهم آوردن اطلاعات راجع به چگونگی گسیختگی به عنوان مکمل روشهای حدی اقدام کند. مهمترین بهره گیری ای که از تحلیلهای عددی در مرحله طراحی می گردد، ارزیابی مقدار فشار آبمنفذی در پایان ساخت سد، مطالعه شکست هیدرولیکی در هسته رسی، مطالعه پدیده قوس زدگی، پیشبینی مقدار نشست برای تعیین حجم مصالح موردنیاز و تعیین ضریب اطمینان جهت تعیین پایداری بدنه سد می باشد. دراین پژوهش با بهره گیری از نرم افزارflac 7.0 به مطالعه تاثیر مصالح مختلف به عنوان هسته در سدها و پایداری شیروانی های بالادست و پایین دست سد در دو حالت هسته قائم و هسته مایل پرداخت شده و نتایج بدست آمده از آنها مورد مطالعه قرار گرفته اند. مدل رفتاری مورد بهره گیری در این پژوهش، مدل مور- کلمب می باشد که یک مدل الاستیک – پلاستیک کامل به شمار می آید. در مدل رفتاری مذکور، پوش گسیختگی توسط معیار معروف مور- کلمب که تابع گسیختگی برشی می باشد، با در نظر گرفتن معیار گسیختکی کششی حاصل می گردد. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده اندازه ضریب اطمینان پیش روی پایداری به نوع رفتار فرض شده برای مصالح هسته و پوسته وضعیت قرارگیری هسته (مایل یا قائم بودن هسته)، وضریب پواسون مصالح هسته سدبستگی دارد.
کلمات کلیدی:
سد های خاکی، پایداری، ضریب اطمینان،  تنش موثر،  نرم افزار flac
 
 
 
فصل اول
1- مقدمه و هدف :
1-1 مقدمه
با در نظر داشتن نیاز اساسی کشور پهناور ایران به مهار و ذخیره آبهای سطحی جهت تامین آب برای مصارف شرب ،آب مورد نیاز کشاورزی ،صنعت ،‌تولید نیروی برق و همچنینکنترل سیلاب ، طغیان رودخانه ها و از جانبی گام اول در توسعه و بهره برداری از منابع آب کشور احداث سدهای بلند می باشد. آمارها نشان می دهند در کشورمان حدود 300 سداحداث شده و در حال ساخت بیش از 200 سد از نوع خاکریز می باشند که خوداهمیت این نوع سدها را به علت های گوناگونی عیان می سازد. از اینرو کنترل پایداری این نوع سدها با در نظر داشتن جنس مصالح هسته امری ضروری گویا. سدها سازه های مهم و زیربنایی یک کشور محسوب می شوند ،‌ زیرا برای ساخت یک سد بر خلاف یک ساختمان معمولی هزینه و زمان زیادی صرف می گردد. هسته مرکزی در سدهای خاکی و سنگریزه ای ،‌وظیفه اصلی آب بندی و نگهداری آب در پشت سد را بر عهده دارد،پس انتخاب مصالح با نفوذپذیری بالا در هسته سد امری اجتناب ناپذیر به شمار می رود.یکپارچگی سازه سد بایستی در مدت عملکرد آن یا وقایع احتمالی که در مدت زمان بهره برداری رخ می دهد حفظ گردد برای این مقصود به مطالعه طیف متناظر شرایط تنش و بارگذاری پرداخته می گردد. در همه وقایع قابل پیش بینی پایداری سد بایستی با تنش های قرار گرفته در ترازهای قابل قبول و یکپارچگی هسته سد تامین گردد.در این پژوهش به مطالعه تاثیر مصالح مختلف به عنوان هسته در سدها و به تبع آن ارزیابی مسئله ترک هیدرولیکی و پایداری شیروانیهای بالادست و پایین دست سد در دو حالت : هسته قائم و هسته مایل پرداخت شده و نتایج بدست آمده از آنها مورد تحلیل قرار می گیرد.
تعداد صفحه : 88
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com