عمران

پایان نامه ارشد مهندسی عمران: تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانال های قوسی در حالت آب صاف (با بهره گیری از داده های آزمایشگاهی)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
جریان در قوس رودخانه های طبیعی بسیار پیچیده بوده که از آن جمله می توان به وجود یک جریان حلزونی در آن تصریح نمود که از اندر کنش جریان ثانویه و جریان اصلی به وجودمی آید. الگوی جریان در قوس به گونه ای می باشد که جریان در سطح به سمت قوس خارجی و در کف به سمت قوس داخلی متمایل می باشد. با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده، الگوی جریان در قوس، شرایط بهینه ای را برای آبگیری در امتداد قوس خارجی فراهم می نماید. پس شناخت دقیقتر الگوی جریان و طریقه فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبگیر لازم گویا. جهت رسیدن به این هدف، در پژوهش حاضر داده های آزمایشگاهی برداشت شده توسط پیرستانی ( 1383 ) از یک قوسی U شکل (180 درجه) با بستر متحرک در وضعیت آب صاف، واقع در آزمایشگاه تربیت مدرس با آبگیر جانبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بدین ترتیب جهت مطالعه اثر تغییرات بستر ناشی از آبشستگی موضعی و نواحی محتمل فرسایش و رسوب گذاری با نرم افزاری های ArcGIS و Ansys و همچنین داده های آزمایشگاهی (پیرستانی 1383) به مطالعه الگوی جریان تنش برشی و فشار و گرادیان سرعت در محدوده آبگیر در موقعیت 115 درجه پرداخته شده و نتایج نسبتا”قابل قبولی ارائه شده که در این پایان نامه به آن تصریح شده می باشد.
مقدمه:
رودخانه ها یکی از مهمترین منابع حیاتی طبیعت هستند. رودخانه ها نه تنها در سیمای کلی سطح زمین تأثیر دارند، بلکه شکل زیستن بشر در کره زمین را تعیین می کنند. همواره در طول تاریخ بشر، رودخانه ها کانون توسعه بوده و تمدنهای کهن در کناره های آن شکل گرفته می باشد (Morisw,1968).
از دیرباز مسئله انتقال آب از رودخانه ها برای مقاصد کشاورزی، شرب و بعدها به مقصود بهره گیری در صنعت و نیز تأمین انرژی، معمول بوده می باشد و می توان ادعا نمود که قدمت آن به قدمت تمدن بشر می رسد. در کنار مسئله انتقال آب همواره مشکل رسوبات وارده به کانالها و سیستمهای انتقال نیز وجود داشته که مسائل و معضلات بسیاری به همراه دارد. پس هدف طراحان، کاهش اندازه رسوبات انتقال یافته، تا حد امکان می باشد. (صالحی نیشابوری و ایزدپناه 1375).
پس جلوگیری از ورود رسوبات به داخل آبگیر و رودخانه (جریان اصلی) از مورد هایی می باشد که اهمیت بسزایی دارد و یکی از مورد هایی که بایستی توجه داشت کنترل جریان های ثانویه و جریان اصلی و کنترل حجم رسوب ورودی می باشد به جهت کاهش ورود رسوبات به حداقل رساندن آلودگی های یست محیطی بایستی راهکاری مناسب تمهیدات ویژه ای اتخاذ نمود پس بهره گیری از مدل فیزیکی و تحلیلی و مطالعه موردها ذکر گردیده انجام می گیرد.
فصل اول: کلیات و طرح موضوع
1-1) هدف
یکی از قدیمی ترین و در عین حال ارزانترین روشهای انتقال آب رودخانه برای مصارف گوناگون، ساخت آبگیرهای ثقلی می باشد. آبگیری از رودخانه با بهره گیری از نیروی ثقل که در گذشته به شکل شق نهر صورت گرفته می باشد اکنون به یک سازه هیدرولیکی تکامل یافته با معیارهای طراحی تبدیل شده می باشد.
با در نظر داشتن اینکه جریان رودخانه شامل رسوبات ریز و درشت دانه بوده و در مواقع سیلابی، دهانه ورودی بایستی دو وظیفه مهم زیر را انجام دهد (صفرزاده، 1383):
– جذب و کنترل جریان منحرف شده از رودخانه و هدایت آن به داخل کانال آبگیری
– جلوگیری از ورود رسوبات و اجسام شناور به داخل آبگیر
با در نظر داشتن معضلات ورود رسوب به آبگیر، لازم می باشد تا شرایطی فراهم گردد تا جریان انحرافی به سمت آبگیر، دارای حداکثر دبی انحرافی با حداقل دبی رسوب باشد. مهمترین اقدام در این زمینه جانمایی مناسب آبگیر بر روی رودخانه می باشد. انتخاب صحیح محل انحراف در طرحهای آبرسانی از ملزومات می باشد. یک محل مناسب خسارات مخرب ناشی از ورود رسوبات را به حداقل می رساند. همچنین یک انتخاب اشتباه در جانمایی به سختی می تواند پس از اجرای پروژه قابل جبران باشد. پس اولین اقدام در طراحی، انتخاب محل مناسب برای انحراف می باشد (پیرستانی، 1383).
آبشستگی گاهی به صورت غیر طبیعی و به دلیل تغییرات ایجاد شده توسط بشر ایجاد می گردد، مثل ایجاد سازه های هیدرولیکی مختلف در مسیر رودخانه، گودال های ایجاد شده در اثر آبشستگی در اطراف این سازه ممکن می باشد خطرات جدی را به همراه داشته باشد.
تجربه نشان داده که شکست های برشی، پدیده تراش ایجاد شده در اثر آبشستگی باعث خرابی در انتهای بستر محافظت شده گردیده می باشد از این رو مطالعه مکانیزم آبشستگی و روشهای جلوگیری از فرسایش در کانال رودخانه و مخصوصاً آبشستگی در پایین دست سازه های هیدرولیکی مانند دریچه های آبگیر، و کانال های آبگیر و حوضچه های آرامش، پایه های پل و… اهمیت زیادی برخوردار م
ی باشد.

پس مساله اصلی که همان مطالعه آبشستگی و تاثیر آن بر روی بستر که به دنبال انتقال آب از رودخانه معذل رسوب در مدخل آبگیر و آبسشتگی و تجمع رسوب در کانال می باشد.
مانند جنب ههای مجهول طرح میتوان به عدد فرود و زاویه انحراف تصریح نمود که خود عدد فرود شامل Q (دبی) و عمق (Y) می باشد و نظر به اینکه هدف اصلی این پژوهش تاثیرگذاری پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر روی تغییرات بستر در محدوده آبگیرهای جانبی موجود در کانالهای قوسی می باشد و کاهش رسوبات و احتمال وقوع آبشستگی می باشد و پس قابل ذکر می باشد که تمامی مطالعات و کارکردها بر این اساس می باشد.
بعضی از پارامترهای موثر در انتقال رسوب با در نظر داشتن جریان موجود در آبگیرهاعبارتتند از:
دبی ورودی رودخانه؛ محل مناسب آبگیر؛ زاویه انحراف آبگیر؛ عرض آبگیر؛ شعاع انحنای رودخانه؛ اندازه بار رسوبی (اندازه و وزن مخصوص)؛ سازه های پایین دست ابگیر و شرایط جریان بالا دست؛ اندازه زبری کف رودخانه؛ هندسه ورودی آبگیر عرض کانال انحرافی BD.
تعداد صفحه : 157
قیمت : 14700 تومان

 

***

—-