پایان نامه ارشد مهندسی عمران راه و ترابری: ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی

0 Comments

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
یکی از ویژگی های مهم سیستم مدیریت روسازی آن می باشد که هم توانایی تعیین وضعیت موجود شبکه روسازی را داشته باشد و هم قادر باشد وضعیت آتی آن را پیش بینی نماید. تعیین وضعیت روسازی راه به عنوان یکی از شاخص های مهم سیستم مدیریت نگهداری راه می باشد که برای رسیدن به هدف هایی زیرا پیش بینی طریقه رشد خرابی ها، تعیین عمر مفید روسازی، فراهم آوردن شرایط برنامه ریزی برای نگهداری و بهسازی راه، تخمین بودجه مورد نیاز، تعیین اولویت های عملیات تعمیر و نگهداری و… مورد نیاز می باشد.
در این پژوهش مقدار و شدت گستردگی آسیب دیدگی های آسفالتی منتخبی از راه های استان سمنان ارزیابی و اندازه گیری شده می باشد. سپس برای طرح بهسازی راه هایی که شدت خرابی آنها هنوز گسترش نیافته می باشد ارزیابی فنی و اقتصادی انواع آسفالت های حفاظتی شامل: اندودهای آببندی بدون سنگدانه، سیل کت ها، آسفالت های سطحی یک یا چند لایه ای، اسلاری سیل و روکش نازک آسفالت گرم صورت گرفته می باشد.
ارزیابی محورهای منتخب با بهره گیری از روش PCI و تعیین نمره PCI آنها صورت گرفته می باشد. ارزیابی فنی و اقتصادی آسفالت های حفاظتی با بهره گیری از مدل های تعیین هزینه صورت گرفته می باشد.
با در نظر داشتن اینکه تاکنون بهره گیری از آسفالت های حفاظتی در کشور به صورت گسترده رایج نبوده می باشد، در نتیجه اطلاعات کافی و مناسبی از عمر خدمت دهی آنها در دسترس نبود، پس عمر خدمت دهی انواع آسفالت های حفاظتی براساس اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها می باشد، با در نظر داشتن عدم هماهنگی و همخوانی بین نتایج و واقعیت عمر آسفالت های حفاظتی در نقاط مختلف و تحت شرایط متفاوت میانگین عمر خدمت دهی، آسفالت های حفاظتی برحسب شرایط منطقه متفاوت ملاک ارزیابی قرار گرفته می باشد.
در ادامه آسفالت های حفاظتی براساس میانگین عمر خدمت دهی و افزایش هزینه اجراء آنها تفکیک شده اند. جدول مذکور شامل شش گروه می باشد که اساس طبقه بندی آن هزینه های اجرائی آسفالت های حفاظتی می باشد.
در انتها پارامترهای مختلفی همچون نوع و شدت خرابی ها، شرایط آب و هوایی، هزینه های تهیه و اجراء، نوع روسازی موجود، نوع و شدت ترافیک عبوری، طول عمر و ضریب اصطکاک روسازی انواع آسفالت های حفاظتی به صورت مبسوط آورده شده می باشد.
در انتخاب هریک از راهکارهای ارائه شده به مقصود ترمیم و بهسازی روسازی بایستی به پارامترهای شرایط اجراء، چگونگی اجراء و تجربه پیمانکار در اجراء هر روش دقت گردد. به طوری که در صورت عدم وجود تفاوت چشمگیر بین هزینه های سالیانه روش های متفاوت، روشی که پیمانکار در آن تجربه مناسب داشته باشد، می تواند از نظر اقتصادی در بلندمدت مفیدتر باشد.
در انتها، با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده، چگونگی تعیین روش مناسب ترمیم و بهسازی یک روسازی به صورت فلوچارت آورده شده می باشد.
مقدمه
با مطالعه بیش از 20 منبع و مقاله فقط تعداد اندکی از آنها در مورد تأثیر زمان بحث کرده اند در صورتی که اکثرا به زمان بهینه تعمیرات توجهی نداشتند. اما با این تفاصیل مقادیر بسیاری از اطلاعات مورد نیاز از طریق این مطالعات اقتباس گردید. بعضی از این اطلاعات در مورد مفهوم، اجراء و تجارب موسسات ایالتی در مورد تعمیرات پیشگیرانه می باشد که مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.
هدف از تعمیرات مشخص کردن شرایط رویه و اعمال عملیاتی می باشد که باعث پیشگیری از بروز خرابی و یا اصلاح راه می گردد. به عنوان مثال آب بندی ترک ها باعث جلوگیری از نفوذ آب به درون روسازی می گردد و همچنین آب بندی کردن با دوغاب قیری (ماده اسلاری) باعث جلوگیری از فرسایش سطحی روسازی (HMA)، تصحیح خاصیت اصطکاکی سطح و آب بندی کردن ترک های کوچک خواهد گردید. پس هرگونه عملیات نگهداری پیشگیرانه روسازی بایستی برای رسیدن به اهداف خاص و مشخص در نظر گرفته گردد.
به استثنای عملیات درزگیری و پر کردن ترک ها، عملیات تعمیری دیگری نیز تحت عنوان آسفالت های حفاظتی قابل اجرا هستند که شامل اجرای لایه ای نازک و یکنواخت از قیر و مصالح ریزدانه بر روی سطح رویه می شوند چنانچه این گونه عملیات سیلکاری انجام نشود، مواد قیری آسفالت سطح راه خصوصیات خود را در مجاورت آب و هوا به مرور زمان از دست داده، در معرض شرایط محیطی سخت و شکنده می شوند و در نتیجه منجر به جدا شدن سنگدانه ها از سطح راه و بروز ترک خوردگی می شوند. یک لایه نازک آب بندی می تواند فرسایش سطحی رویه را کاهش دهد. این عملیات شامل روکش نازکی از مواد قیری بدون سنگدانه (fog seal) تا روکش نازک آسفالت گرم (HMA) می شوند که البته در باربری سازه ای روسازی تاثیر چندانی نخواهد داشت. عملیات پر کردن ترک ها و سیلکاری مانع از نفوذ آب به ساختار روسازی شده و تأثیر موثری نیز در جلوگیری از کاهش توان سازه ای روسازی دارند.
فصل اول: تعریف مسئله
1-1- تعریف کلی مسئله
نگهداری مناسب و موثر از تسهیلات حمل و نقل، نیاز به برنامه ریزی و استراتژی ویژه ای دارد تا بتوان قبل از آنکه تسهیلات آنقدر فرسوده شوند که امکان تغییر آنها وجود نداشته باشد، آنها را به صورت مستمر تحت نگهداری ویژه ای قرار داد، در زمان های مناسب مرمت و بهسازی لازم به اقدام آید و اندازه این نگهداری ها و تناوب مرمت و بهسازی بستگی به حجم ترافیک سنگین و شرایط آب و هوایی دارد، همچنین بایستی با انجام تحلیل اقتصادی عمر راه تعیین گردد. نظریه نگهداری پیشگیری کننده اخیرا مورد توجه مسئولین و مدیران اداره های راه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهان قرار گرفته می باشد. برای ایجاد چنین مجموعه ای به سیستم مدیریت نگهداری راه احتیاج می باشد.
یکی از ویژگی های مهم سیستم مدیریت روسازی آن می باشد که هم توانایی تعیین وضعیت موجود شبکه روسازی را دارد و هم قادر می باشد وضعیت آتی آن را پیش بینی نماید. برای آنکه بتوان وضعیت روسازی را به نحو قابل اعتمادی پیش بینی نمود بایستی از یک سیستم درجه بندی عینی و قابل تکرار برای شناسایی وضعیت روسازی بهره گیری گردد.
روکش کردن به گونه کلی به دو مقصود مختلف انجام می گردد. یکی رفع ناهمواری های سطح روسازی که به علت ترک خوردن، تغییر شکل و خرد شدن و… به وجود آمده می باشد و دیگری به مقصود افزایش قدرت باربری.
معمولا مساله ای که در طرح روکش مطرح می باشد تعیین مشخصات فنی مصالح روکش و تعیین ضخامت آن می باشد. در مورد هایی که روکش فقط به مقصود رفع ناهمواری های سطح یک روسازی انجام می گردد، ضخامت روکش کم می باشد و حتی ممکن می باشد به نازکی 1/5 تا 2 سانتیمتر باشد. در این حالت قابلیت سرویس دهی روسازی افزایش قابل توجهی می یابد و ظرفیت سازه ای تا حدودی، دست نخورده باقی می ماند.
2-1- نیاز به مطالعه در مورد مسئله
در این رساله به ارزیابی فنی و اقتصادی روکش هائی که به مقصود رفع ناهمواری های سطح روسازی بهره گیری می شوند پرداخته شده می باشد.
از آنجا که هزینه اجرا هریک از روشهای ترمیم و بهسازی در کشورهای مختلف تغییر می کند، بایستی ارزیابی اقتصادی هریک از این روشها با در نظر داشتن شرایط هر منطقه انجام گیرد.
تعداد صفحه : 171
قیمت : 14700 تومان

***