پایان نامه طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

0 Comments

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
دانشکده مهندسی عمران و نقشه ­برداری
پایان نامه به عنوان یکی از الزامات جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی سیستم­های اطلاعات مکانی
عنوان:
 
طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

شهریور 1394
 

چکیده

امروزه گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع اقتصادی، به ویژه در کشورهای دارای سابقه­ی فرهنگی و تاریخی مانند ایران، مورد توجه بسیار قرار گرفته می باشد. در این بین توسعه­ی سامانه­های مبتنی بر سیستم­های همراه به مقصود ارائه­ی اطلاعات در خصوص مراکز گردشگری و اقامتگاه­ها و متناسب با سلیقه و علاقه گردشگر به گونه چشمگیری گسترش یافته می باشد.
انتخاب بهترین مکان و تعیین بهترین مسیر جهت بازدید از مکان­های منتخب، هدف مهمی در برنامه­ریزی گردشگری می­باشد. بافت، اطلاعاتی می­باشد که توصیف­کننده وضعیت کاربران بوده و بر فرایند تصمیم­گیری و انتخاب کاربران تاثیر گذار می باشد. بکارگیری این نوع از اطلاعات توسط سیستم­های توصیه­گر در حوزه گردشگری جهت تضمین کیفیت مناسب توصیه­گری ضروری می­باشد. با وجود سامانه­های متعدد در زمینه گردشگری، تعداد کمی از آن­ها به صورت همزمان به علایق کاربر و بافت او در ارائه اطلاعات می­پردازند.
هدف پایان­نامه حاضر مطالعه و ایجاد سیستم توصیه­گر بافت­آگاه برای ارائه اقامتگاه به گردشگر بر مبنای اطلاعات بافتی می باشد. یکی از بافت­های در نظرگرفته شده نوع سفر کاربر می باشد علاوه بر نوع سفر بافت­های موقعیت اقامتگاه و زمان نیز انتخاب شده­اند. سپس تأثیر هر بافت در ارائه اطلاعات به گردشگر تعیین شده می باشد. برای پالایش اطلاعات و ارائه توصیه به کاربر از سیستم توصیه­گر مبتنی بر شرط بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش، طراحی سیستم به گونه­ای بوده می باشد که کاربر نوع سفر خویش، اندازه امکانات مطلوب اقامتگاه و اتاق و همین­گونه اندازه هزینه برای اقامت را مشخص می­نماید و برنامه کاربردی، سه اولویت اول را برای اقامتگاه به وی بر روی نقشه نشان می­دهد. همچنین رویدادهای مختلف مانند نمایشگاه­ها و جشن­های بومی به کاربر ارائه می­گردد. سرویس پیشنهادی بر روی سیستم عامل اندروید طراحی و پیاده­سازی گردید و سپس در اختیار تعدادی از کاربران قرار گرفت. با در نظر داشتن نتایج، 80% کاربران برنامه کاربردی را سودمند دانسته و به دیگر گردشگران توصیه نمودند.
کلمات کلیدی: بافت – بافت آگاهی – سیستم توصیه­گر – گردشگر
 
 
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                          صفحه
           هیئت داوران. ج
            تقدیم به ه
            سپاسگزاری و
………. چکیده. ز
………. فهرست جدول­ها ک
………. فهرست شکل­ها ل
فصل اول: معرفی. 1
1-1….. مقدمه 2
1-2….. اهداف پژوهش. 2
1-3….. تعریف مساله و پرسش­های پژوهش. 3
1-4….. پیشینه­ی پژوهش. 4
1-5….. ساختار پایان نامه 9
فصل دوم: سیستم­های توصیه­گر. 11
2-1….. مقدمه 12
2-2….. معماری کلی یک سیستم توصیه­گر. 13
2-3      منابع دانش و داده در سیستم­های توصیه­گر. 14
2-4      تکنیک­های توصیه براساس ورودی و خروجی. 15
2-4-1مبتنی بر محتوا 15
2-4-2فیلتر مشارکتی. 17
2-4-3روش­های مبتنی بر داده شخصی. 18
2-4-4مبتنی بر دانش.. 19
2-4-5ترکیبی. 21
فصل سوم: حسابگری بافت­آگاه 24
3-1….. مقدمه 25
3-2….. بافت و بافت آگاهی. 25
3-3      معماری سیستم­های اطلاعات مکانی بافت­آگاه 27
3-4….. خدمات بافت­آگاه 28
3-5….. بافت­های ورودی سیستم­های بافت­آگاه 29
3-5-1موقعیت.. 29
3-5-2هدف بهره گیری 29
3-5-3زمان. 30
3-5-4محیط فیزیکی. 30
3-5-5سابقه ناوبری. 30
3-5-6تعیین جهت.. 31
3-5-7موقعیت فرهنگی و اجتماعی. 31
3-6….. سازگاری. 31
فصل چهارم: مدلسازی. 34
4-1….. مقدمه 35
4-2      بافت­های موثر و معیارهای تصمیم­گیری در پیشنهاد اقامتگاه 36
4-2-1نوع سفر. 37
4-2-2موقعیت اقامتگاه 37
4-2-3زمان. 38
4-2-4ترجیحات کاربر. 38
4-3….. مدلسازی سیستم توصیه­گر. 39
4-4….. خدمات ارائه شده در برنامه کاربردی. 43
4-4-1پیشنهاد اقامتگاه به کاربر. 43
4-4-2ارائه رویداد 44
4-4-3نمایش نقشه و مسیر حرکت و ناوبری  45
4-5….. معماری سیستم 46
فصل پنجم: پیاده­سازی. 48
5-1….. مقدمه 49
5-2….. محیط اجرایی. 49
5-2-1رابط کاربر. 50
5-2-2زیرسیستم مدیریت داده 51
5-2-3زیر سیستم مدیریت مدل. 51
5-3….. ساختار برنامه کاربردی. 51
5-4….. مشخصات برنامه کاربردی. 55
5-5….. ارزیابی. 60
فصل ششم: نتیجه­گیری وبحث. 62
6-1….. نتیجه­گیری. 63
6-2….. پیشنهادات.. 64
مراجع. 65
واژه­نامه. 72
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                             صفحه
جدول ‏1‑1 مقایسه ای بین سیستم­های توصیه­گر در زمینه گردشگری. 8
جدول ‏2‑1 مقایسه ای بین روش­های موجود در سیستم­های توصیه­گر. 21
جدول ‏4‑1 معیارهای تاثیرگذار در سیستم 37
جدول ‏4‑2 مجموعه قیود برای یک آیتم 40
جدول ‏4‑3 تعدادی از قیود تعریف شده 41
جدول ‏5‑1 اقامتگاه­های در نظر گرفته شده در این پژوهش. 49
جدول ‏5‑2 نمادهای مربوط به انواع اقامتگاه­ها روی نقشه 60
جدول ‏5‑3 نتیجه پرسشنامه­ها 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                               صفحه
شکل ‏2‑1 شمای کلی سیستم توصیه­گر. 14
شکل ‏2‑2سیستم توصیه­گر محتوا محور. 16
شکل ‏2‑3 سیستم توصیه­گر پالایش مشارکتی. 17
شکل ‏3‑1 تقسیم بندی سیستم­های بافت آگاه 27
شکل ‏3‑2معماری کلی سیستم­های بافت آگاه 28
شکل ‏3‑3 سطوح مختلف سازگاری. 33
شکل ‏4‑1گام­های پژوهش.. 36
شکل ‏4‑2روش پیش پالایش بافت.. 42
شکل ‏4‑3روش پس پالایش بافت.. 42
شکل ‏4‑4روش مدل بافتی. 43
شکل ‏4‑5الگوریتم پیاده سازی. 44
شکل ‏4‑6 معماری سیستم پیشنهادی. 47
شکل ‏5‑1 بسته­ها و کلاس­های برنامه کاربردی. 52
شکل ‏5‑2 نمونه از پایگاه داده ایجاد شده برای اقامتگاه­ها 53
شکل ‏5‑3 استخراج جهت از مختصات.. 53
شکل ‏5‑4 نمایش منوی اصلی برنامه کاربردی. 56
شکل ‏5‑5 نمایش تعدادی از اقامتگاه­ها در سطح شهر کرمان. 57
شکل ‏5‑6 تغییر اندازه آیکون­ها با در نظر داشتن جهت کاربر. 57
شکل ‏5‑7 انتخاب ویژگی­های اقامتگاه 58
شکل ‏5‑8 نمایش اقامتگاه پیشنهادی و مسیر رسیدن به آن. 59
شکل ‏5‑9 نمونه­ای از رویدادها 59
 
 
 
 

فصل اول

معرفی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1       مقدمه

سیستم اطلاعات مکانی همراه یک چارچوب سخت­افزاری و نرم­افزاری می­باشد که دسترسی به داده­ها و سرویس­های مکانی را با بهره گیری از دستگاه­های همراه و از طریق شبکه­های ارتباطی بی­سیم فراهم می­کند. این سیستم دارای خصوصیت سیالیت می­باشد که بر امکان شکسته شدن محدودیت­های مکانی در بهره گیری کاربران از خدمات این نوع کاربردها تاکید دارد. یکی از زمینه­های کاربرد سیستم­های اطلاعات مکانی همراه، فرایند گردشگری می­باشد. وقتی گردشگر مقصدی را برای سفر انتخاب می­کند، می­تواند سایت­های زیادی را برای دریافت اطلاعات در زمینه مکان­های دیدنی شهر، رستوران­ها و اقامتگاه­ها بیابد. اطلاعات این سایت­ها ثابت هستند و برای همه به یک شکل نمایش داده می­گردد و همینطور حجم اطلاعات زیاد می باشد و کاربر بایستی زمان نسبتا زیادی را صرف جستجوی اطلاعات مورد علاقه خود کند.
سیستم­های توصیه­گر، سیستم­های هوشمندی هستند که با شناسایی علایق و اولویت­های کاربر، اطلاعات موجود را پالایش کرده و پیشنهادات مناسب و مرتبط را به تک تک کاربران ارائه می­کنند. سیستم­های توصیه­گر ابزاری برای هرچه توانمند کردن شهروندان در بهره­برداری از فضای اینترنت محسوب می­شوند. با بهره گیری از سیستم­های توصیه­گر، امکان جستجو به دنبال مفاهیمی هست که در جستجوی عادی داده­ها دسترسی به ­آنها مشکل می باشد [1].
پیاده­سازی سیستم­های توصیه­کننده در محیط­های سیار بدون در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسب نمی­باشد. مجموعه این پارامترها، اطلاعات بافتی را تشکیل می­دهد. بافت اطلاعات ضمنی در مورد موقعیت و محیط اطراف کاربر در نظر گرفته می­گردد. در سال­های اخیر این نوع سرویس­ها به صورت فراگیر مورد بهره گیری قرار گرفته­اند و براساس بافت کاربر، اطلاعات شخصی شده­ای را به وی ارائه می­دهند. نمونه­هایی از این سرویس را می­توان راهنمای گردشگری، یافتن نزدیکترین رستوران یا سایر مکان­های جاذب، ناوبری یا راهنمای مسیر نام برد.

1-2       اهداف پژوهش

با توسعه ارتباطات بی­سیم و بهره گیری از وسایل همراه، بافت­آگاهی و بهره گیری از آن در سیستم­ها و کاربردهای همراه رشد روزافزونی داشته می باشد. مساله­ای که امروزه به علت رشد روزافزون تکنولوژی و حجم عظیمی از اطلاعات خود را نمودار می­کند نیاز به سیستم­هایی می باشد تا بتوانند مناسب­ترین خدمات و محصولات را  در حجم بالای اطلاعات دریافتی به کاربر توصیه کنند. سیستم­هایی که این وظیفه را انجام می­دهند سیستم­های توصیه­گر نامیده می شوند. این سیستم اطلاعات را با در نظر داشتن شرایط ارائه می­دهد و آیتم­های نامناسب را حذف و بهترین را بر اساس اولویت کاربر پیشنهاد می­دهد. سیستم وقتی مبتنی بر بافت­آگاهی باشد عملکرد بهتری ازخود نشان می­دهد [2]. بافت­آگاه بودن سیستم به این معناست که سیستم بر اساس آخرین موقعیت کاربر، به بازنگری در پیشنهادهای قبلی و مطرح کردن توصیه­های جدید اقدام می­کند. سیستم توصیه­گر بافت­آگاه سیستمی می باشد که هدف آن ارائه توصیه­های شخصی برطبق وضعیت بافتی جاری کاربر می­باشد [3].
گردشگر نیاز به دستیابی به اطلاعات بهنگام و شخصی­شده­ای دارد که در هر زمان و هرجا برای او قابل دسترس باشد. سیستم­های راهنمای گردشگر در محیط همراه امکان دستیابی هرجاگاهی را به کاربر می­دهند. یکی ازضروری­ترین مسائلی که گردشگر با آن مواجه می باشد یافتن مکان مناسب برای اقامت می­باشد.
هدف از این پژوهش طراحی و پیاده­سازی سیستم توصیه­­گر بافت­آگاه برای اقامتگاه گردشگر در محیط همراه پرداخته می باشد. این سیستم براساس بافت­های کاربر مانند نوع سفر، موقعیت، زمان و علایق کاربر توصیه­هایی را به وی ارائه می­کند. این توصیه­ها شامل مناطق اسکان مانند هتل­ها، مهمان پذیرها، پانسیون و خوابگاه می­باشد. برای رسیدن به این هدف کلی اهداف جزیی زیر مدنظر می باشد:
شناسایی بافت­های موثر در مساله
مطالعه تأثیر بافت­های موقعیت، زمان، هدف سفر و علاقه­مندی کاربر در مساله
پیاده­سازی سیستم و ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده
سیستم مورد نظر با در نظر داشتن بافت کاربر بعضی خدمات گردشگری(مانند محل اقامت و ارائه نقشه راه­ها) را با بکارگیری یک سیستم توصیه­گر به کاربر پیشنهاد می­دهد و همچنین در یافتن مسیر کمک می­کند.

1-3       تعریف مساله و پرسش­های پژوهش

اولین مساله ای که یک گردشگر با آن روبروست مکان مناسب برای اسکان و اقامت می باشد. در سیستم­های گردشگری فعلی موقعیت­یابی تمام اقامتگاه­ها واقع در نزدیکی موقعیت گردشگر به راحتی امکان پذیر می­باشد. اما گردشگر می­خواهد مکانی را پیدا کند که متناسب با اولویت­ها و ترجیحات او باشد به تعبیری دیگر بهترین تطبیق را با آن داشته باشد و هم­چنین هزینه اقامت متناسب با اندازه هزینه­ای که خواهان پرداخت آن می باشد و اندازه امکانات رفاهی و خدماتی نیز برآورده کننده نیاز او باشد.
فرض کنید برای اولین بار به شهری مسافرت کنیم چندین سئوال هست که تمایل داریم فرد یا افرادی دریافتن پاسخ به ما مشورت بدهند. به عنوان مثال در کدام قسمت شهر بدنبال مکان جهت اقامت باشیم؟ و کدام محل و با چگونه امکاناتی برای ما مناسب می­باشد؟ و یا اولین مکان مناسب­ترین می­باشد و یا در صورت گذشتن از آن مکان،مورد مناسب بهتری پیدا نمود می­گردد؟
هر فعالیتی که به گونه عیان و نهان از بشر سر می­زند در نتیجه­ی یک تصمیم می باشد. به بیانی دیگر تصمیم­گیری به معنی انتخاب کردن یک راه از میان راه­های متفاوت می باشد.
بنابرین سوالات مرتبط با پژوهش شامل موردها زیر می­باشد:
بافت­های تاثیرگذار کدامند؟
چگونه گردشگر می­تواند بهترین اقامتگاه را مطابق با ترجیحات شخصی­اش پیدا کند؟
گردشگر از چه معیارهایی بایستی برای ارزیابی ­اقامتگاه­ها بهره گیری نماید؟
تعداد صفحه :76
قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد